Boże Narodzenie 2021 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli - podziękowanie Parafianom - GALERIA z kościołów

Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia, trwa radość Wcielenia.
Niech przypomnienie Bożego Żłóbka, z Dzieciątkiem Jezus, Maryi i Józefa, wszystkich ludzi dobrej woli, przypomni nam co dobre i błogosławione, obyśmy byli także ludźmi, w których Bóg upodobał sobie, a my miłością się odwzajemniamy…

usiadłem z Tobą przy żłóbku
nabieram siły
spokojniej piję żywej wody podanej w kubku
z zimna siny
ocieplasz relacje
jako Bóg i Człowiek ucinasz puste dywagacje
nie pytasz kto miał, a kto ma racje
JESTEŚ – i nawet gdy nie mam nadziei
dodajesz otuchy i to co rozbite miłością pokleisz

bywa, że ktoś jest bankomatem
albo służącą dla innych nieustającą
Ty Panie cenisz każdego jak skarb
teraz pochylam się przed Tobą i składam dar
czasu, obecności, serdeczności
by pomiędzy kolędami
zatęsknić i pobiec z pasterzami
z mędrcami – przytulam się z aniołami

- dziękuję Wam drodzy Parafianie
z modlitwą
ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Koźla, 09.01.2022 A.D.

Święty Mikołaj już był w Koźli, a jutro….? Jutro rano o godz. 6.30 roraty :-)


Święty Mikołaj się pospieszył
bo dalej spieszy
by każdy się cieszył
uśmiechając się na myśl, że to doba myśl
by ciebie i mnie pocieszył
zapytał o wierszyk, piosenkę, modlitwę
trzymając mieniące się w świetle prezenty
ciepłą pamięcią wspominam z dzieciństwa momenty
(ks. Andrzej Hładki)

ŚWIĘTY MIKOŁAJ, biskup z przełomu III i IV wieku po Chrystusie, czynił miłość na ziemi, wspierał biednych, dzieci, niósł miłosierdzie – teraz z nieba wspiera nas w dalszym ciągu. Nie licytując się kto więcej i lepiej, lecz kto w czystych intencjach i pamiętając o Stwórcy (a nie sobie przypisując chwałę) cieszmy się każdym pomocnikiem św. Mikołaja i każdym uśmiechem dziecka, które dostrzega, że świat dorosłych może być także dla dzieci piękniejszy, bardziej serdeczny – czyli chrześcijański w swej naturze…

PS
Zdjęcia z kościoła parafialnego św. Jadwigi Śląskiej w Koźli – 2021-12-05.
Foto: Mieczysław Sygut

Święta Jadwiga Śląska

wykształcona w wiedzy
ukształtowana w przezorności
wykształciła się w miłości
Temu, któremu wierzy
kobieta, która na oklaski nie czeka
matka, w żarliwych modlitwach nie zwleka
żona dobrym mężem pobłogosławiona
w życiu i gdy kona
jest w miłości do Boga i ludzi zanurzona
święta Jadwigo Śląska
prowadź do nieba gdy droga wąska
bądź naszą patronką
dla sierot, ubogich i dotkniętych rozłąką
kobieto na co dzień szlachetna
w powodzeniu i gdy przyszłość niepewna
modląca się codziennością
pobożna wytrwałością
poszcząca, wspierająca
dobrze radząca
pokaż nam dzisiaj
czym jest miłość chrześcijańska
kobieca, małżeńska, potrzebująca

ks. Andrzej Hładki, Koźla 2021.10.13

krzyżu święty
z nieba zdjęty
Pana swego
miłością tulącego

niebiański owoc
przychodzi ludziom na pomoc
gdy grzechu ciemna noc
chciała zagarnąć wszystkich w swą moc

jedni krzyżują bezlitosnymi słowami
inni pustymi – soczystymi złością gestami
Ukrzyżowany i Zmartwychwstały między nami
módl się za nami – uczyń skruszonymi

krzyżu poświęcony!
szatan został zwyciężony!
krzyżem jestem naznaczony
do nieba z Jezusem podniesiony

ks. Andrzej Hładki, Koźla 2021.09.19

DZISIAJ PRZEŻYLIŚMY Z RADOŚCIĄ W NASZEJ PARAFII, ROCZNICĘ PIERWSZEJ SPOWIEDZI i PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – 2021-09-05
Dziękując Panu Bogu za sakramenty święte, w tym trudnym czasie składamy Panu Bogu uwielbienie i razem z dziećmi oraz rodzicami po roku świętowaliśmy ROCZNICĘ PRZYJĘCIA PO RAZ PIERWSZY SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH.
„Bóg zapałać” rodzicom dzieci za dobry przykład wiary, zachętę i gorliwość, za troskę o kościoły i włączenie się w liturgię w Bogaczowie i Koźli.

Jestem Wam Kochani wdzięczni i zapraszam ponownie do włączenia się w praktykę pobożnościową 9 Pierwszych Piątków Miesiąca
z modlitwą

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Foto w Bogaczowie: p. Agnieszka Kobylarz
Foto w Koźli: p. Anna Konwa

Dożynki parafialne w LIPNIE (parafia św. Jadwigi Śląskiej w Koźli)
22 sierpnia 2021 A.D.

Pani nasza
niech dusza z serca głębin ogłasza
jak tylko umiemy
ważne, że chcemy
z Tobą wielbić Boga
darów ziemi i ducha liczba mnoga
jesteśmy wdzięczni z wieńcami – ziarnami , owocami i warzywami
ucz nas życzliwość i módl się za nami
(ks. Andrzej Hładki, Koźla 2021.08.22)

Dzisiaj składając dzięki Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki kościoła filialnego w Lipnie, modliliśmy się między innymi słowami oracji z Obrzędów Błogosławieństw:
„[Boże] Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo w wiecznej radości w Twoim domu.”
(OB 1421 - fragment)

Wszystkim mieszkańcom LIPNA za przygotowanie uroczystości, przyjęcie nas i piękne ugoszczenie, za to, że cała wieś przygotowała świątynię pełną bukietów i wieńców oraz przyjęła nas na AGAPIE po Eucharystii. Bogu niech będą dzięki za liturgię Mszy świętej, za posługę liturgiczną, za przygotowaną procesję teoforyczna po myszy (młodzież z feretronami, pan z krzyżem, ministranci, akolita – p. Remigiusz, ceremoniarz – p. Marcin, panowie niosący baldachim nad Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie). Po Mszy św. były stoły uginające się od ciast i łakoci oraz napoje, tak więc mogliśmy porozmawiać, pośmiać się i ucieszyć sobą we wspólnocie.
„Bóg zapłać” także Parafianom, delegacjom z Wysokiej, Bogaczowa, Krzewin, Koźli i Letnicy, przybyłym z wieńcami żniwnymi, bukietami, snopami zboża, owocami i warzywami oraz chlebami dożynkowymi.
Jestem Wam wdzięczni kochani Parafianie za Wasze zaangażowanie i wyraz wdzięczności Panu Bogu za dary, które od niego otrzymaliśmy, za Wasz uśmiech i życzliwość.
z modlitwą pozdrawiam
proboszcz
ks. Andrzej Hładki

#ShotOnNokia #wiara #dożynki #wieńce #kwiaty #NOKIA8_3_5G_PUREVIEW #NOKIA9_PUREVIEW

Foto – Mieczysław Sygut oraz własne A.H.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2021 parafia św. Jadwigi Śląskiej w Koźli

Moi kochani Parafianie uwielbili Boga wraz z Najświętszą Maryja Panną przygotowując i przynosząc do pobłogosławienia bukiety zbóż, ziół i kwiatów. Dlaczego się takie bukiety przygotowuje?
W „Obrzędach błogosławieństw” (OB nr 1411), których używa się 15 sierpnia słyszymy: „Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym świętem maryjnym. Na Wschodzie obchodzono je już w VI wieku. Jest to święto upamiętniające pełny udział Maryi w paschalnym misterium Jej Syna: w przejściu z tego świata do Ojca.
Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia błogosławi się kłosy zbóż, owoce i kwiaty. Są one symbolem duchowej dojrzałości Maryi i pełni łask, którymi Ją Bóg ubogacił. W Polsce Wniebowzięcie zwane jest w języku ludowym świętem Matki Boskiej Zielnej.”

Dziękuję wszystkim za trud i świadectwo wiary.
z modlitwą – proboszcz ks. Andrzej Hładki

#ShotOnNokia #wiara #kwiaty #bukiet #WNMP #NOKIA8_3_5G_PUREVIEW

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCEJ - TYGODNIOWY ODPUST ROKITNIAŃSKI
2021.06.17 – Msza święta odpustowa z udziałem osób posługujących w parafiach (kościelni, zakrystianie, organiści, pomagający przy parafii, panie gotujące)

Drodzy zakrystianie – siostry, bracia zakonni, panie i panowie
organiści, dobrzy ludzie pracujący przy kościołach, panie gotujące i pracujące na plebaniach
żyjemy z Wami
żyjemy dzięki Wam
żyjecie prowadzeni przez nas

PIERWSI AKOLICI ŚWIECCY w naszej diecezji - także z naszej parafii - 2021-06-05

W sobotę 5 czerwca 2021 o godz. 10.00, nasz parafianin Remigiusz JARCZYK w kościele Ducha Świętego w Zielonej Górze otrzymał od biskupa diecezjalnego Tadeusza LITYŃSKIEGO błogosławieństwo do posługi akolity. Bardzo cieszymy się zaangażowaniem i wspierając modlitwą nowego akolitę życzymy radości z posługi.
Akolita jest pobłogosławiony, a nie wyświęcony. To nie "jakby ksiądz" ale chrześcijanin, któremu Kościół powierzył posługę stałego AKOLITY.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 2021-06-03 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli.
Bogu niech będą dzięki za ten czas uwielbienia, wyznanie wiary. Za dobra pogodę, życzliwych ludzi. Dziękuję Radom Kościelnym z Lipna, Letnicy, Bogaczowa. i Koźli oraz (na niedz.) z Wysokiej za przygotowania i Parafianom, dziękuję za służbę liturgiczną, niesienie feretronów, obrazów, dzieciom za sypanie kwiatków, za asystę ministrantów, strażakom w Koźli, panom prowadzącym księdza i niosącym baldachim, przygotowanie kadzidła- trybularza, za niesienie świec, za przygotowanie ołtarzy, pomoc w nagłośnieniu, prowadzenie śpiewów, dzwonienie dzwonami i wiele innego dobra, które Bóg dokonał w Waszych sercach Kochani Parafianie.

BÓG ZAPŁAĆ – JESTEM DUMNY Z MOICH PARAFIAN!

Błogosławionego dnia – proboszcz – ks. Andrzej Hładki

Zdjęcia w kolejności:
- Lipno (foto. Łukasz Kwiatkowski) - 01
- Letnica(foto Agata Dziaduszek) - 02
- Bogaczów (foto. Kacper Zdzyniecki) - 03
- Koźla (foto. Anna Konwa) – 04
- Wysoka (foto. Stanisław Kaziów) - 05


#ShotOnNokia #Eucharystia #BożeCiało #procesja #NOKIA9PUREVIEW

WIELKI TYDZIEŃ
od Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej do Zmartwychwstania Pańskiego
2021 A.D. - od 28 marca do 4 kwietnia

Zdjęcia prezentowane są razem ze wszystkich kościołów: z Koźli, Bogaczowa, Wysokiej, Lipna i Letnicy.

Błogosławionej Wielkanocy – Alleluja!
Niech trwa szczególnie przeżywana w każdą niedzielę roku.

Dziękuję wszystkim za modlitwę, postawę wiary i zaangażowanie.
proboszcz - ks. Andrzej Hładki

Foto:
ks. Andrzej Hładki, Anna Konwa, Miłosz Januszewski

#ShotOnNokia #wiara #kwiaty #woda #palmy #krzyż #Zmartwychwstanie #Paschał #Wielkanoc #NOKIA8_3_5G_PUREVIEW

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.