Boże Narodzenie 2022 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli - podziękowanie Parafianom - GALERIA z kościołów

Trwa liturgiczny okres Bożego Narodzenia, trwa radość Wcielenia.
Niech przypomnienie Bożego Żłóbka, z Dzieciątkiem Jezus, w bliskości Maryi i Józefa, w obecności wszystkich ludzi dobrej woli, przypomni nam co dobre i błogosławione, obyśmy byli także ludźmi, w których Bóg upodobał sobie, a my miłością się odwzajemniamy…


- dziękuję Wam drodzy Parafianie
z modlitwą
ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Koźla, 28.12.2022 A.D.

Foto: A.H. (własne)

 


#choinka, #szopka #BożeNarodzenie #Dzieciątko #NOKIAXR20 #ShotOnNokia

Zdjęcia umieszczone są w kolejności: 01-Koźla, 02-Wysoka, 03-Bogaczów, 04-Letnica, 05-Lipno

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRECENTOREK – ZIELONA GÓRA – 2022.10.24

W poniedziałek, 24.10.2022r. J.E. Bp Adrian PUT, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w zielonogórskiej konkatedrze dokonał błogosławieństwa precentorek – Pań, które ukończyły specjalny kurs liturgiczny wspierając służbę liturgiczną ołtarza w przygotowaniu celebracji w parafii.
W grupie dwunastu kobiet, było sześć Pań z naszej parafii, św. Jadwigi Śląskiej w Koźli (2 z kościoła parafialnego w Koźli, 2 z kościoła filialnego w Bogaczowie oraz 2 z kościoła filialnego w Letnicy).
Dziękuje za Waszą otwartość, entuzjazm i stałą pomoc (już od kilku lat). Wszystko na większą chwałę Bożą.
Jakie są zadania precentorki wyraża m.in. fragment, który tu przytaczam, z pouczenia Biskupa z obrzędów:
<<Wam zostaje powierzona troska o to, aby w taki sposób właśnie przygotować poszczególne celebracje i czuwać nad ich przebiegiem. Niech wasza służba, sprawowana w czasie celebracji liturgicznych, ubogaca wasze codzienne zadania, spełniane tam, gdzie Bóg was posyła. Bądźcie tymi, które zachęcają braci i siostry w wierze do świadomego, czynnego i owocnego udziału w świętych misteriach na większą chwałę Bożą, i ku wzrostowi wiary zgromadzonych wiernych.>>

BÓG ZAPŁAĆ!
Jestem wdzięczny Bogu i ludziom ks. Andrzej Hładki proboszcz

Foto: Wioleta Samociak

 

ODPUST PARAFIALNY – ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KOŹLI – 2022.10.16
PODZIĘKOWANIA - ODPUST - Koźla, 2022-10-16
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki, w niedzielę 16 października 2022 o godz. 13.00 uczestniczyliśmy w Uroczystości tytułu kościoła własnego (popularnie nazywanej Odpustem parafialnym ONRLK 59), wraz z procesją eucharystyczną, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Tomasz DOBROWOLSKI.
Mieliśmy możliwość zyskać łaskę odpustu zupełnego (WO 33, 5a).
Cieszę się, że wiele osób przystąpiło do spowiedzi świętej i komunii świętej, DZIĘKUJĘ MOIM DROGIM PARAFIANOM za to, że tworzymy razem wspólnotę. Za liczne przybycie, z Koźli, ale także z Letnicy, Lipna, Bogaczowa, Krzewin i pozostałych miejscowości (nie chciałbym nikogo pominąć). Dziękuję Wam za zaangażowany udział, modlitwę i śpiew.
Dziękuję dziekanowi. ks. kan. Zygmuntowi Zimnawoda za życzliwą obecność, pomoc, by rzeczywiście wszyscy mogli skorzystać z łaski odpustu, jestem wdzięczny za posługę w konfesjonale w spowiedzi świętej. Pomagał także ks. kan. Antoni ŁATKA - proboszcz Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Płotach

ks. proboszczowi Tomaszowi Filiczkowskiemu ze Świdnicy, na którego zawsze mogę liczyć.
Byli także i razem modlili się:
ks. kan. Grzegorz SŁAPEK - proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze.
ks. kan. mgr Robert PATRO - proboszcz św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze

Także otaczam wdzięcznością, kapłanów naszego dekanatu, którzy byli praktycznie ze wszystkich parafii dekanatu.
Pani Elżbiecie Danielak grającej na organach wraz ze scholą, którzy nas pobudzali i prowadzili w modlitwie.
Panu dzwoniącemu dzwonem, posługującym w liturgii, Panu Adamowi, rodzicom i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania za przygotowanie kościoła,
Pani Ewie Pietryszak za dekoracje oraz Pani Izabeli Jarczyk za wystrój kwiatowy w kościele i na plebanii.
Pani Danucie Smogór i Pani Teresie Sygut za ciężką i twórczą pracę w kuchni, za przygotowanie posiłku,
Panu Remigiuszowi Jarczyk, naszemu AKOLICIE, za troskę o paramenty liturgiczne i posługę
Baldachim nieśli panowie: z OSP w Koźli. Wszystkim strażakom z OSP w Koźli za włączenie się w asystę.

Tak wielu życzliwych ludzi się włączyło, że nie sposób wszystkich wymienić, tym bardziej, że wielu pragnęło zostać anonimowych. Na ręce p. sołtys Teresy Sygut, p. Remigiusza Jarczyk oraz p. Anny Konwa z Rady Kościelnej w Koźli składam podziękowania do przekazania.
Listę z dobroczyńcami oraz ofiarami i rozliczeniami redaguje pani Teresa.
Paniom za niesienie feretronów na czele z Panią Grażyną Łachowską
Ministrantom seniorom i młodszym – widać na zdjęciach :-)
dzieciom i młodzieży.
Pani Annie Konwa za posługę w zakrystii, za komentarze i przygotowanie procesji z darami oraz zdjęcia
Bardzo się cieszę liczną obecnością dzieci, a szczególnie podkreślam udział dziewczynek sypiących kwiatki przed Panem Jezusem, a wcześniej niosące dary. Te nasze kochane dzieci wraz z Panią Barbarą Januszewską kilka razy w tygodniu przychodzą i pięknie prowadzą różaniec w kościele.
Nie chcę nikogo pominąć w podziękowaniach, ale one są tylko ułomną próbą powiedzenia, wdzięczności Bogu i ludziom, a tak jak się spotkaliśmy na liturgii w naszym kościele, obyśmy wszyscy spotkali się na niebieskiej liturgii.
BÓG ZAPŁAĆ!

Jestem wdzięczny Bogu i ludziom
ks. Andrzej Hładki
proboszcz


Zdjęcia: Dominik RÓWNICKI

2022-10-17 KOŹLA - spotkanie UKCHS UKCHS Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska 

Po braterskim posiłku księży z różnych stron naszej diecezji, były Nieszpory, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja ks. Romana Litwińczuka, spotkania w małych grupach dzielenia oraz podsumowanie.
Wszystko na większą chwałę Bogu i dla dobra ludzi (świeckich i duchownych).

Słowo ks. Franciszka Blachnickiego
Z charyzmatu spotkania „rodzi się” charyzmat diakonii, czyli służby. I znów możemy z perspektywy kilku lat popatrzeć na to, jak kolejno z oazy jako źródła wywodzą się różne diakonie. (…) wszystkie diakonie są ukierunkowane na parafię, na Kościół lokalny. Diakonie są przy tym pomiędzy sobą powiązane w pewien system. Zadania poszczególnych diakonii można ułożyć w kolejności, która odpowiada określonym etapom wzrostu życia chrześcijańskiego we wspólnotach. Sprawa kolejności diakonii nie jest więc rzeczą przypadkową: 1) diakonia wyzwolenia, 2) diakonia ewangelizacji, 3) diakonia deuterokatechumenatu, 4) diakonia liturgii, 5) diakonia Domowego Kościoła, 6) diakonia modlitwy, 7) diakonia wspólnoty lokalnej. (…) charyzmat diakonii na rzecz wspólnot lokalnych, który jest nam dany i zadany, jest pewną pomocą dla parafii w celu ratowania jej istnienia oraz wprowadzenia jej na drogę skutecznej odnowy w duchu Soboru. … Konieczne jest wypracowanie metody i wypróbowanie jej w doświadczeniu, przygotowanie środków, opracowanie pomocy, uformowanie ludzi, którzy będą mogli ją stosować.

(Ks. Fr. Blachnicki, Referat wygłoszony na IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej 4 III 1979 r., [w] Charyzmat i wierność, Kraków 2010, s. 93-109)


Foto.: Teresa Sygut

Dożynki parafialne w LIPNIE (parafia św. Jadwigi Śląskiej w Koźli) - 28 sierpnia 2022 A.D.

Składając dzięki Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki kościoła filialnego w Lipnie, w niedzielę 28 sierpnia modliliśmy się między innymi słowami oracji z Obrzędów Błogosławieństw:
„[Boże] Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo w wiecznej radości w Twoim domu.” (OB 1421 - fragment)

Wszystkim mieszkańcom LIPNA za przygotowanie uroczystości, przyjęcie nas i piękne ugoszczenie, za to, że cała wieś przygotowała świątynię pełną bukietów i wieńców oraz przyjęła nas na AGAPIE po Eucharystii. Bogu niech będą dzięki za liturgię Mszy świętej o godz. 8.15, za posługę liturgiczną, za przygotowaną procesję teoforyczna po myszy (młodzież z feretronami, ministranci, akolita – p. Remigiusz, animator – p. Marcin, ceremoniarz – p. Mateusz, Ps – Zuzanna, panowie niosący baldachim nad Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie). Dziękuje gościom z Legnicy (śpiew p. Kasia i p. Joanna; organista – p. Kacper). Ministranci – Kamil, Jacek i Oliwier. Po Mszy św. były stoły uginające się od ciast i łakoci oraz napoje, tak więc mogliśmy porozmawiać, pośmiać się i ucieszyć sobą we wspólnocie.
„Bóg zapłać” także Parafianom, delegacjom z Lipna, Bogaczowa z Krzewinami (p. Muszyńscy), Koźli (p. Sygut i p. Jarczyk) i Letnicy (p. Ganczar i p. Kamińscy), przybyłym darami płodów rolnych, z owocami i warzywami oraz chlebami dożynkowymi. Bóg zapłać Parafianom z winnicy hoder-cosel za ofiarowane wino.
Bardzo dziękuję za to, że z okazji Uroczystości tytułu kościoła filialnego ZOSTAŁY WYPRANE (i wyczyszczone) WSZYSTKIE SZATY LITURGICZNE znajdujące się w zakrystii).
Jestem Wam wdzięczni kochani Parafianie za Wasze zaangażowanie i wyraz wdzięczności Panu Bogu za dary, które od niego otrzymaliśmy, za Wasz uśmiech i życzliwość.

z modlitwą pozdrawiam
proboszcz
ks. Andrzej Hładki

Foto – Mieczysław Sygut oraz Marcin Skorupski, a także własne - A.H.

15 sierpnia 2022 A.D.
Uczymy się dziękować Bogu za życie, za każdą chwilę, podarowanych ludzi, przyrodę… Razem z Najświętszą Maryją Panną mieszkańcy – parafianie wychwalają Boga „Magnificat”.
Dziękuję Wam Drodzy parafianie za Wasz trud
zaangażowanie
troskę
dbanie o świątynię
o rodziny
o siebie wzajemnie
za wszystko co czynicie z miłości
by za Jezusem i Maryją iść wiernie

ks. Andrzej Hładki
proboszcz


Zdjęcia:
- foto: własne AH

 

BÓG ZAPŁAĆ – jubileusz
50 urodziny
Jeszcze raz. Z serca dziękuję za niespodziankę i przygotowanie moich 50-tych urodzin przez Przyjaciół, Parafian, Przedstawicieli Rad Kościelnych.
Na ręce Pani sołtys, radnej Teresy Sygut i akolity Remigiusza Jarczyka, składam Wam wszystkim – Przyjaciołom, Parafianom, ludziom dobrej woli z serca płynące „Bóg zapłać” za modlitwę, prezenty, wyrazy pamięci, życzliwości i wspólne rodzinne spotkanie w czasie Eucharystii, a następnie przy stole – jako Rodzina Parafialna. Serdecznie pozdrawiam Rady Kościelne z Koźli, Bogaczowa, Letnicy, Lipna i Wysokiej. Licznym osobom, najczęściej anonimowym, za wkład w uroczystość – duchowy – modlitewny oraz materialny – w tym słodki :-)

Pan Bóg, który widzi wszelkie dobro
niech Wam błogosławi+

ks. Andrzej Hładki
Proboszcz (już po 50-tce hihi) lecz czuję się jakby z przodu nie „5” lecz była co najwyżej „3” :-)


Zdjęcia:
- foto. Wioletta Samociak

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022 w Szkole Podstawowej - Filia w Koźli - 2022-06-24
BYŁO…
pięknie
Po Mszy świętej dziękczynnej, o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Koźli nastąpiło, przed godz. 9-tą, zakończenie roku dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu w Koźli oraz historyczne zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej – Filia w Koźli (Filia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świdnicy). Byli wszyscy, którzy chcieli być…
Niech dobry Bóg ma Was wszystkich w opiece
żyjmy w przyjaźni z Panem Bogiem i ludźmi
Jakikolwiek komentarz powie tylko odrobinę… Te zdjęcia mówią znacznie więcej, a serca tęsknią goręcej…

z modlitwą
ks. Andrzej Hładki
proboszcz

DZIEŃ OJCA W KOŹLI - dzieci ze swoimi Tatusiami i całymi rodzinami 2022.06.23

„Ojcze, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry,
ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem.” (tekst piosenki - autor nieznany)

w czwartek 23 czerwca 2022, w salce przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli, p. Barbara Januszewska przygotowała dzieci i poprowadziła we wspólnym spotkaniu z tatusiami w Dniu Ojca.
Było twórczo, ze śpiewem, z poezją i... słodko ;-)
Dzieci wspaniale pieką ciasta - co sam sprawdziłem :-)

Modlimy się za wszystkich ojców w naszej parafii, by wciąż mieli siłę, chęci, odwagę - o Boże błogosławieństwo.

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Zdjęcia:
- foto. A.H.

Erygowanie nowej Drogi krzyżowej w kościele filialnym w Lipnie – 2022.06.19
W kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipnie:
w porozumieniu z proboszczem parafii, Parafianie z Lipna koordynowani przez Radę Kościelną podjęli się ufundowania stacji Drogi krzyżowej wykonanej w drewnie (erygowana 2022.06.19 – poświęcił ks. kan. Andrzej Hładki).
Przy stacjach Drogi krzyżowej są m.in. informacje o fundatorach. Wykonane także zostały uchwyty na feretrony przy ławkach (według oryginału).
(por. Ogłoszenia duszpasterskie z 2022.06.19, pkt XII)

Bogu niech będą dzięki i wszystkim, którzy fundując te wizerunki stacji krzyżowej, noszą w sobie obraz Meki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Niech nowo erygowana Droga krzyżowa, każdego dnia pomoże nam jeszcze bardziej iść za Chrystusem.


Zdjęcia:
- foto. Marcin Skorupski

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 2022-06-16 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli.
Bogu niech będą dzięki za ten czas uwielbienia, wyznanie wiary. Za dobra pogodę, życzliwych ludzi. Dziękuję Radom Kościelnym z Bogaczowa i Koźli oraz z Lipna, Letnicy i Wysokiej.
Dziękuję za przygotowania Parafianom, dziękuję za służbę liturgiczną, niesienie feretronów, obrazów, dzieciom za sypanie kwiatków, za asystę ministrantów, strażakom w Koźli za asystę, panom prowadzącym księdza w Bogaczowie. Dziękuję Policji za zabezpieczenie trasy procesji. Dziękuję niosącym baldachim, za przygotowanie kadzidła- trybularza, za niesienie świec, za przygotowanie ołtarzy, pomoc w nagłośnieniu, prowadzenie śpiewów, dzwonienie dzwonami i wiele innego dobra, które Bóg dokonał w Waszych sercach Kochani Parafianie. Pomagał nam ks. kan. Tomasz Gierasimczyk.

BÓG ZAPŁAĆ – JESTEM DUMNY Z MOICH PARAFIAN!

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Zdjęcia w kolejności:
- Koźla (foto. Mieczysław Sygut oraz Aleksandra Jarczyk) - 01
- Bogaczów (foto. Halina Muszyńska) - 02

2022-05-29 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – przyjęcie nowego ministranta w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Koźli (w kościele parafialnym)

Dzisiaj, 29 maja 2022 roku, w czasie Eucharystii niedzielnej, o godz. 11.45 w Koźli (kościół parafialny), dokonałem, po odpowiednim okresie kandydatury, przyjęcia nowego ministranta do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii. Po promocji nastąpiło wręczenie legitymacji ministranckiej.

Nowym ministrantem został:
1. Julian NOWACKI (promocja w Koźli)

Serdeczne życzenia przekazuję Julianowi, jego Rodzicom, Rodzeństwu oraz bliskim.
Zapraszamy nowych chętnych chłopców do służby przy ołtarzu Pana.

z modlitwą – ks. Andrzej Hładki
proboszcz


Foto.: Anna Konwa

ROCZNICA PIERWSZEJ SPOWIEDZI i PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – 2022-05-29 - Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Koźli
Dziękując Panu Bogu za sakramenty święte, składamy Panu Bogu uwielbienie i razem z dziećmi oraz rodzicami po roku świętowaliśmy ROCZNICĘ PRZYJĘCIA PO RAZ PIERWSZY SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH.
„Bóg zapałać” rodzicom dzieci za dobry przykład wiary, zachętę i gorliwość, za troskę o kościoły i włączenie się w liturgię w Bogaczowie i Koźli.

Jestem Wam Kochani wdzięczni i zapraszam ponownie do włączenia się w praktykę pobożnościową 9 Pierwszych Piątków Miesiąca
z modlitwą

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Foto w Koźli: p. Anna Konwa

70-lecie OSP w KOŹLI
21 maja 2022 roku - uroczystości w kościele parafialnym

Święty Florianie - módl się za nami!
Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie kobiety i mężczyzn zaangażowanych w działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli - dla zmarłych modlimy się o niebo, dla żyjących o łaski potrzebne do życia, kochania, służby i wiernego trwania

z modlitwą
ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Foto.: p. Anna Konwa oraz p. Teresa Sygut

2022-04-17 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIIEGO – MSZA W DZIEŃ

„W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: „Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu!” Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo niebios.”
(Mszał Rzymski s. 181-182 nr 61 [68])

Błogosławionej Wielkanocy – Alleluja!
Dziękuje wszystkim za modlitwę, postawę wiary i zaangażowanie.
proboszcz - ks. Andrzej Hładki

Foto:
Koźla – Mieczysław Sygut oraz Remigiusz Jarczyk
Bogaczów – Halina Muszyńska
Letnica - Patryk oraz Agata Dziaduszek
Lipno – Łukasz Kwiatkowski oraz ks. Andrzej Hładki

2022-04-16-17 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIIEGO – WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
Koźla oraz Bogaczów

„Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.”
(Mszał Rzymski 151)

Alleluja! Jezus żyje!

Foto:
Koźla – Anna Konwa
Bogaczów – Halina Muszyńska

Wielka Sobota 2022-04-16 Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Lipnie, Letnicy, Koźli – ks. proboszcz Andrzej Hładki oraz w Krzewinach, Bogaczowie, Sterkowie, Pajęcznie i Wysokiej – akolita Remigiusz Jarczyk

„Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w paschalnej ofierze Mszy świętej — w łamaniu chłeba eucharystycznego, które będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość. W uroczystość Zmartwychwstania mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali.”
(Obrzędy błogosławieństw. T 2. n. 1341)


Foto: część 1 – Remigiusz Jarczyk i osoby delegowane
Część 2 - Koźla - Anna Konwa
Pozostałe – ks. Andrzej Hładki

Wielki Piątek – 2022-04-15 Bogaczów i Koźla

dokąd bezmiarem kreślić będziesz miarę
tych wszystkich słów zawartych w jednym „PRAGNĘ”
dotąd, nie dalej, niech umilkną oskarżyciele
którzy sami potrzebują Obrońcy – Ciebie
stąd wyruszasz ku otchłani bezmiernej nędzy
by wyprowadzić więźniów dobrowolnie zniewolonych
Jesteś obecny w ciszy nocy mojej duszy
Jesteś obecnością – uziemioną Miłością

ks. Andrzej Hładki


Foto: Bogaczów – Halina Muszyńska oraz Marta Korczyńska
Koźla - Anna Konwa

2022-04-14 WIELKI CZWARTEK - Święte Triduum Paschalne – kościół parafialny – Msza Wieczerzy Pańskiej – ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu

W czasie Eucharystii Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 w Kościele parafialnym w Koźli zgromadził nas Pan Jezus w Wieczerniku…
Po Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakrament do ołtarza adoracji, tzw. „Ciemnicy”


W czasie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej słyszeliśmy w „Antyfonie na wejście”:
„Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.” (MR 126)

W imieniu ks. kan. Tomasza i swoim, DZIĘKUJĘ ZA ŻYCZLIWOŚĆ, ŻYCZENIA, PREZENTY I DAR MODLITWY – razem wspieramy się w pielgrzymowaniu do nieba.

z modlitwą – proboszcz – ks. Andrzej Hładki

Foto: Foto: Anna Konwa i Marta Korczyńska – w kościele parafialnym

NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ w Koźli – 10 kwietnia 2022 A.D.

„Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Królu izraelski! Hosanna na wysokości.”
(Mszał Rzymski s. 106)

Dziękuję wszystkim parafianom i gościom za zaangażowanie, obecność i gorącą modlitwę.
Niech Czas Wielkiego Tygodnia – Świętego Tygodnia, będzie dla nas znajdowaniem czasu – dla Boga,
dla bliskich i tych dalszych
dla nas samych.

Błogosławionej Paschy już teraz życzę.

z modlitwą
ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Koźla 2022-04-10


zdjęcia:
Remigiusz Jarczyk i ks. Andrzej Hładki
Wykonanie palmy dla księdza w Koźli oraz strojenie p. Ewa Pietryszak

Droga krzyżowa ulicami Koźli – piątek 8 kwietnia 2022 A.D.

„Jest sens tego co robię w domu, w pracy, w szkole, w czasie przygotowania dziecka i rodziny przed Pierwszą Spowiedzią i Pierwszą Komunią Świętą, sensowne jest przygotowanie i wymaganie od młodzieży przed bierzmowaniem, sztuką jest umieć dawać przykład wiary dla małżonka, dla sąsiada… Umiejętność, to dobre wykorzystanie nauk – także tych sprzed kilku dni – rekolekcyjnych nauk, które za pośrednictwem księdza Krzysztofa Burzyńskiego głosił wszystkim, którzy chcieli słuchać, sam Pan Jezus… Czy umiem tak patrzeć na nauczanie w Kościele, na lekcji religii – to trzeba umieć i… najpierw chcieć…”
(ks. Andrzej Hładki)

Dziś szczególne podziękowania kieruję do:

akolity – pana Remigiusza
ministrantów -
pana Adama – pochodnia
Krzysztofa - pochodnia
pani Organistki – Elżbiety
pana Miłosza – dbał o nagłośnienie
pana Tadeusza – przygotowanie krzyża

Rozważania czytali: p. Barbara, p. Mariola, p. Izabele, p. Anna, p. Remigiusz

Niech to będzie czas szczególnego owocowania, by z drzewa krzyża zakwitł dla nas wszystkich Owoc Zbawienia i my abyś wydali błogosławione owoce miłości.

Bóg zapłać tym, którzy pomogli
ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Koźla 2022-04-08

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.