2022-04-17 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIIEGO – MSZA W DZIEŃ

„W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: „Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu!” Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo niebios.”
(Mszał Rzymski s. 181-182 nr 61 [68])

Błogosławionej Wielkanocy – Alleluja!
Dziękuje wszystkim za modlitwę, postawę wiary i zaangażowanie.
proboszcz - ks. Andrzej Hładki

Foto:
Koźla – Mieczysław Sygut oraz Remigiusz Jarczyk
Bogaczów – Halina Muszyńska
Letnica - Patryk oraz Agata Dziaduszek
Lipno – Łukasz Kwiatkowski oraz ks. Andrzej Hładki

2022-04-16-17 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIIEGO – WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
Koźla oraz Bogaczów

„Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.”
(Mszał Rzymski 151)

Alleluja! Jezus żyje!

Foto:
Koźla – Anna Konwa
Bogaczów – Halina Muszyńska

Wielka Sobota 2022-04-16 Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Lipnie, Letnicy, Koźli – ks. proboszcz Andrzej Hładki oraz w Krzewinach, Bogaczowie, Sterkowie, Pajęcznie i Wysokiej – akolita Remigiusz Jarczyk

„Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w paschalnej ofierze Mszy świętej — w łamaniu chłeba eucharystycznego, które będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość. W uroczystość Zmartwychwstania mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali.”
(Obrzędy błogosławieństw. T 2. n. 1341)


Foto: część 1 – Remigiusz Jarczyk i osoby delegowane
Część 2 - Koźla - Anna Konwa
Pozostałe – ks. Andrzej Hładki

Wielki Piątek – 2022-04-15 Bogaczów i Koźla

dokąd bezmiarem kreślić będziesz miarę
tych wszystkich słów zawartych w jednym „PRAGNĘ”
dotąd, nie dalej, niech umilkną oskarżyciele
którzy sami potrzebują Obrońcy – Ciebie
stąd wyruszasz ku otchłani bezmiernej nędzy
by wyprowadzić więźniów dobrowolnie zniewolonych
Jesteś obecny w ciszy nocy mojej duszy
Jesteś obecnością – uziemioną Miłością

ks. Andrzej Hładki


Foto: Bogaczów – Halina Muszyńska oraz Marta Korczyńska
Koźla - Anna Konwa

2022-04-14 WIELKI CZWARTEK - Święte Triduum Paschalne – kościół parafialny – Msza Wieczerzy Pańskiej – ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu

W czasie Eucharystii Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 w Kościele parafialnym w Koźli zgromadził nas Pan Jezus w Wieczerniku…
Po Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakrament do ołtarza adoracji, tzw. „Ciemnicy”


W czasie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej słyszeliśmy w „Antyfonie na wejście”:
„Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.” (MR 126)

W imieniu ks. kan. Tomasza i swoim, DZIĘKUJĘ ZA ŻYCZLIWOŚĆ, ŻYCZENIA, PREZENTY I DAR MODLITWY – razem wspieramy się w pielgrzymowaniu do nieba.

z modlitwą – proboszcz – ks. Andrzej Hładki

Foto: Foto: Anna Konwa i Marta Korczyńska – w kościele parafialnym

NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ w Koźli – 10 kwietnia 2022 A.D.

„Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Królu izraelski! Hosanna na wysokości.”
(Mszał Rzymski s. 106)

Dziękuję wszystkim parafianom i gościom za zaangażowanie, obecność i gorącą modlitwę.
Niech Czas Wielkiego Tygodnia – Świętego Tygodnia, będzie dla nas znajdowaniem czasu – dla Boga,
dla bliskich i tych dalszych
dla nas samych.

Błogosławionej Paschy już teraz życzę.

z modlitwą
ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Koźla 2022-04-10


zdjęcia:
Remigiusz Jarczyk i ks. Andrzej Hładki
Wykonanie palmy dla księdza w Koźli oraz strojenie p. Ewa Pietryszak

Droga krzyżowa ulicami Koźli – piątek 8 kwietnia 2022 A.D.

„Jest sens tego co robię w domu, w pracy, w szkole, w czasie przygotowania dziecka i rodziny przed Pierwszą Spowiedzią i Pierwszą Komunią Świętą, sensowne jest przygotowanie i wymaganie od młodzieży przed bierzmowaniem, sztuką jest umieć dawać przykład wiary dla małżonka, dla sąsiada… Umiejętność, to dobre wykorzystanie nauk – także tych sprzed kilku dni – rekolekcyjnych nauk, które za pośrednictwem księdza Krzysztofa Burzyńskiego głosił wszystkim, którzy chcieli słuchać, sam Pan Jezus… Czy umiem tak patrzeć na nauczanie w Kościele, na lekcji religii – to trzeba umieć i… najpierw chcieć…”
(ks. Andrzej Hładki)

Dziś szczególne podziękowania kieruję do:

akolity – pana Remigiusza
ministrantów -
pana Adama – pochodnia
Krzysztofa - pochodnia
pani Organistki – Elżbiety
pana Miłosza – dbał o nagłośnienie
pana Tadeusza – przygotowanie krzyża

Rozważania czytali: p. Barbara, p. Mariola, p. Izabele, p. Anna, p. Remigiusz

Niech to będzie czas szczególnego owocowania, by z drzewa krzyża zakwitł dla nas wszystkich Owoc Zbawienia i my abyś wydali błogosławione owoce miłości.

Bóg zapłać tym, którzy pomogli
ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Koźla 2022-04-08

ZAKOŃCZENIE PARAFIALNYCH oraz SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli (2022-04-06)

rekolekcjonista - ks. Krzysztof Burzyński

Księże Krzysztofie! Mój Przyjacielu i nasz Rekolekcjonisto!
Uczyłeś nas z pokorą i serdecznością,
zostawiasz nam miłości i gorliwość,
w prostocie słów
z odwagą by pełną nadziei wiarą
kochać i głosić jak dobry jest Bóg!
Nich dobry Pan obdarza Cię swoimi łaskami przeobfitą miarą.
Bóg zapłać!

ks. Andrzej Hładki - proboszcz
wraz z wdzięcznymi Parafianami oraz
z uczniami ZS-P w Świdnicy – Filia w Koźli oraz
z uczniami Szkoły Podstawowej i Przedszkola Pro Novo w Bogaczowie

 

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.