Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela zwykła w ciągu roku – 17.01.2021 A.D

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (24 stycznia 2021) będą w następującym porządku: w Wysokiej o 8.30 (z chrztem), w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze święte w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu najbliższego tygodnia, będą w porządku podanym na osobnej liście odwiedzin duszpasterskich (o godz. 18.00: wtorek, środa, czwartek w Koźli, w piątek kolęda uzupełniająca dla całej parafii w Koźli o 18.00). Proszę zatroszczyć się o prowadzenie śpiewów i otwarcie kościoła.
W sobotę msza w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.30.
3. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
4. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
5. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
6. Trwają - w czasie pandemii, w zmienionej formie - spotkania duszpasterskie rodzin (zwane kolędą). W tym roku nie ma możliwości spotkania ze wszystkimi chodząc od domu, do domu i jak słyszeliśmy w Liście pasterskim księdza biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, będziemy spotykali się w kościołach w poszczególnych miejscowościach. Niech te spotkania będą formą wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym.
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą za mieszkańców zaproszonych na konkretny, wyznaczony dzień. Zapraszam przedstawiciela z każdej rodziny. Po Eucharystii będzie pobłogosławienie wody (proszę przynosić wodę do poświęcenia we własnych naczyniach) oraz błogosławieństwa stanowe. Proszę o prowadzenie śpiewów kolęd oraz zapraszam służbę liturgiczną ołtarza.
Ofiara od rodziny lub indywidualna, w kopercie na tacę lub przy żłóbku, składana będzie na utrzymanie parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę. Będą rozdawane pamiątki spotkania duszpasterskiego. POSZCZEGÓLNE DNI Z USTALONYMI ODWIEDZINAMI są na liście (zobacz tu)
7. 29 grudnia ub. r. Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – przekazał 100 tys. złotych, ale potrzeby są zdecydowanie większe. W związku z tym niedziela 24 stycznia br. będzie w Polsce „Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, m.in. po Mszy św. przeprowadzona będzie zbiórka do puszek na ten cel.
Można również przyłączyć się do akcji, przekazując środki bezpośrednio do Caritas Polska: - wysyłając SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł),
- dokonując wpłaty przez stronę www.caritas.pl
- wpłacając dowolną kwotę na konto nr 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem CHORWACJA.
8. We czwartek, 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w piątek 22.01 Dzień Dziadka. Pamiętajmy w tych dniach szczególnie o modlitwie, wdzięczności.
9. W poniedziałek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
10. W piątek 22 stycznia XXXV rocznica śmierci Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty.
11. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,); prace na plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, olej do świec – anonimowy ofiarodawca (K) oraz naprawa szafy w zakrystii – anonimowy darczyńca (P)
12. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne (osobna lista).
13. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
14. W środę 13 stycznia 2021 w Koźli odbyło się spotkanie dotyczące drogi powiatowej 1180F łączącej Koźlę i okoliczne miejscowości z Bogaczowem, i Nowogrodem Bobrzańskim. Na spotkaniu byli: Pan Starosta Zielonogórski – Krzysztof ROMANKIEWICZ, Pan Wicestarosta Zielonogórski - Tadeusz PAJĄK, Członek Zarządu – Pan Mirosław ANDRASIAK, przedstawiciel nadleśnictwa Krzystkowice, Inżynier Nadzoru – Pan Jacek DZIADUSZEK, Proboszcz ks. Andrzej HŁADKI, oraz Pani sołtys, radna Teresa SYGUT. Spotkanie było długie i mamy nadzieje owocne, w bardzo życzliwej atmosferze, a wnioski z tego spotkania są zawarte w odpowiedzi Powiatu Zielonogórskiego OR.152.2.2020 w konkluzji. Pan Starosta Krzysztof Romankiewicz pozdrawia mieszkańców i jest pełen uznania dla zaangażowania miejscowej społeczności w sprawę niwelowania barier i ograniczeń (w tym wypadku komunikacyjnych). W odpowiedzi z powiatu mamy podany harmonogram wielu prac w powiecie. Jesteśmy świadomi ograniczeń finansowych i procedur projektowo-budowlanych, a z drugiej strony przynagleni kilkudziesięcioletnim pomijaniem potrzeb mieszkańców. Już starożytni Rzymianie mieli świadomość, że dla rozwoju potrzebna jest dobra komunikacja i budowali drogi na terenach Cesarstwa (także na terenach podbitych). Nie będzie zadowolenia mieszkańców i rozwoju jakichkolwiek „stref” bez dobrej komunikacji. Jesteśmy dobrej myśli i cieszymy się z wizyty Pana Starosty Zielonogórskiego oraz dobrej woli powiatu. Ze swojej strony, jestem jeszcze raz wdzięczny moim Parafianom oraz mieszkańcom różnych miejscowości spoza parafii, którzy wsparli inicjatywę uczynienia w pierwszym rzędzie przejezdną, drogi powiatowej 1180F. Odpowiedzi na petycje wysyłane były listownie, są dostarczane pocztą elektroniczną oraz na stronie internetowej parafii, a także będą udzielane w poszczególnych miejscowościach. Z nadzieją czekamy na udrożnienie drogi powiatowej.
15. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

SPOTKANIE W SPRAWIE PETYCJI DOTYCZĄCEJ DROGI POWIATOWEJ Z BOGACZOWA DO KOŹLI (1180F)
2021-01-13 Koźla

W środę 13 stycznia 2021 w Koźli odbyło się spotkanie dotyczące drogi powiatowej 1180F łączącej Koźlę i okoliczne miejscowości z Bogaczowem, i Nowogrodem Bobrzańskim. Na spotkaniu byli:
Pan Starosta ZielonogórskiKrzysztof ROMANKIEWICZ
Pan Wicestarosta Zielonogórski - Tadeusz PAJĄK
Członek Zarządu – Pan Mirosław ANDRASIAK
przedstawiciel nadleśnictwa Krzystkowice, Inżynier Nadzoru – Pan Jacek DZIADUSZEK
Proboszcz ks. Andrzej HŁADKI
oraz Pani sołtys, radna Teresa SYGUT

  Spotkanie było długie i mamy nadzieje owocne, w bardzo życzliwej atmosferze, a wnioski z tego spotkania są zawarte w odpowiedzi Powiatu Zielonogórskiego OR.152.2.2020 w konkluzji.
  Pan Starosta Krzysztof Romankiewicz pozdrawia mieszkańców i jest pełen uznania dla zaangażowania miejscowej społeczności w sprawę niwelowania barier i ograniczeń (w tym wypadku komunikacyjnych). W odpowiedzi z powiatu mamy podany harmonogram wielu prac w powiecie. Jesteśmy świadomi ograniczeń finansowych i procedur projektowo-budowlanych, a z drugiej strony przynagleni kilkudziesięcioletnim pomijaniem potrzeb mieszkańców. Już starożytni Rzymianie mieli świadomość, że dla rozwoju potrzebna jest dobra komunikacja i budowali drogi na terenach Cesarstwa (także na terenach podbitych). Nie będzie zadowolenia mieszkańców i rozwoju jakichkolwiek „stref” bez dobrej komunikacji.
  Jesteśmy dobrej myśli i cieszymy się z wizyty Pana Starosty Zielonogórskiego oraz dobrej woli powiatu.
  Ze swojej strony, jestem jeszcze raz wdzięczny moim Parafianom oraz mieszkańcom różnych miejscowości spoza parafii, którzy wsparli inicjatywę uczynienia w pierwszym rzędzie przejezdną, drogi powiatowej 1180F. Odpowiedzi na petycje wysyłane były listownie, są dostarczane pocztą elektroniczną oraz na stronie internetowej parafii, a także będą udzielane w poszczególnych miejscowościach.

Z nadzieją czekamy na udrożnienie drogi powiatowej.

ks. Andrzej Hładki
Proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli

LINK do odpowiedzi z powiatu: Odpowied_pismo_OR15222020_zaznacz.pdf

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2021 A.D

1. Dzisiaj w święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy w Polsce możemy śpiewać do 2 lutego.
2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (17 stycznia 2021) będą w następującym porządku: w Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
3. Msze święte w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu najbliższego tygodnia, będą w porządku podanym na osobnej liście odwiedzin duszpasterskich (o godz. 18.00: poniedziałek, w Bogaczowie; wtorek, środa, czwartek i w piątek w Letnicy; sobota w Koźli). Proszę zatroszczyć się o prowadzenie śpiewów i otwarcie kościoła.
4. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
5. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
6. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
7. Trwają - w czasie pandemii, w zmienionej formie - spotkania duszpasterskie rodzin (zwane kolędą). W tym roku nie ma możliwości spotkania ze wszystkimi chodząc od domu, do domu i jak słyszeliśmy w Liście pasterskim księdza biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, będziemy spotykali się w kościołach w poszczególnych miejscowościach. Niech te spotkania będą formą wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym.
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą za mieszkańców zaproszonych na konkretny, wyznaczony dzień. Zapraszam przedstawiciela z każdej rodziny. Po Eucharystii będzie pobłogosławienie wody (proszę przynosić wodę do poświęcenia we własnych naczyniach) oraz błogosławieństwa stanowe. Proszę o prowadzenie śpiewów kolęd oraz zapraszam służbę liturgiczną ołtarza.
Ofiara od rodziny lub indywidualna, w kopercie na tacę lub przy żłóbku, składana będzie na utrzymanie parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę. Będą rozdawane pamiątki spotkania duszpasterskiego. POSZCZEGÓLNE DNI Z USTALONYMI ODWIEDZINAMI są na liście (zobacz tu)
8. Taca z dzisiejszej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
9. W piątek 15 stycznia dzień imienin Biskupa Seniora Pawła Sochy. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach. Niech dobry Bóg darzy Go błogosławieństwem, a Maryja otacza opieką.
10. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,); BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M,); STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata Wilk.
11. Bóg zapłać za wszystkie ofiary kolędowe i składane na tacę. Dzięki życzliwości Parafian, udało się zakupić opał na plebanię, na najbliższe około 2 miesiące.
12. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne (osobna lista).
13. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
14. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2021 A.D

1. W środę 6 stycznia obowiązująca Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli); na wszystkich Mszach Św. pobłogosławienie kredy, taca przeznaczona będzie na misje. Zgodnie z tradycją po powrocie do domu poświęconą kredą na drzwiach wejściowych piszemy: K+M+B 2021 (lub C+M+B 2021).
2. Msze święte w naszej parafii, w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) (6 stycznia) - środa:
w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45; w Letnicy o 13.15, a następnie (transmitowany) koncert kolęd.
3. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (10 stycznia 2021) będą w następującym porządku: w Wysokiej o 8.30, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
4. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego – kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy w Polsce możemy śpiewać do 2 lutego.
5. Msze święte w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu najbliższego tygodnia, będą w porządku podanym na osobnej liście odwiedzin duszpasterskich (o godz. 18.00 poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota w Bogaczowie i w piątek w Wysokiej). Proszę zatroszczyć się o prowadzenie śpiewów i otwarcie kościoła.
6. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
7. Zmiana tajemnic różańcowych DZISIAJ po Mszach Świętych (w Koźli wyjątkowo także po Mszy świętej niedzielnej). Intencja ewangelizacyjna: - Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
8. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
9. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
10. Trwają - w czasie pandemii, w zmienionej formie - spotkania duszpasterskie rodzin (zwane kolędą). W tym roku nie ma możliwości spotkania ze wszystkimi chodząc od domu, do domu i jak słyszeliśmy w Liście pasterskim księdza biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, będziemy spotykali się w kościołach w poszczególnych miejscowościach. Niech te spotkania będą formą wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym.
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą za mieszkańców zaproszonych na konkretny, wyznaczony dzień. Zapraszam przedstawiciela z każdej rodziny. Po Eucharystii będzie pobłogosławienie wody (proszę przynosić wodę do poświęcenia we własnych naczyniach) oraz błogosławieństwa stanowe. Proszę o prowadzenie śpiewów kolęd oraz zapraszam służbę liturgiczną ołtarza.
Ofiara od rodziny lub indywidualna, w kopercie na tacę lub przy żłóbku, składana będzie na utrzymanie parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę. Będą rozdawane pamiątki spotkania duszpasterskiego. POSZCZEGÓLNE DNI Z USTALONYMI ODWIEDZINAMI są na liście (zobacz tu)
11. 6 stycznia w kościele filialnym w Letnicy po Mszy Świętej (ok. godziny 14.15) odbędzie się KONCERT KOLĘD, na który serdecznie zapraszamy. Pamiętajmy również o obostrzeniach sanitarnych. Koncert będzie także transmitowany on-line na profilu parafii na Fb.
12. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,R), prace w kotłowni plebanii – p. Wiesław Grzywny (uszk.); LIPNO: ufundowanie nowego paschału na 2021 A.D. oraz pięknej drewnianej podstawy pod paschał – p. Kamila Stawecka (zob. zdjęcia); WYSOKA: nowa alba kapłańska; LETNICA: nowa alba kapłańska – ufundował p. Jan Janowski.
13. 31 grudnia 2020 odbyłem rozmowę z Panem wicestarostą zielonogórskim Tadeuszem Pająkiem, który docenia bardzo zaangażowanie miejscowej społeczności i prosi by już nie pisać petycji w sprawie drogi powiatowej F1180 z Bogaczowa do Koźli. W najbliższym czasie odbędę kolejne spotkanie. Wnioski – nabory do projektów będą na rok 2022 (będziemy jeszcze angażowali władze gminy Świdnica i Nowogród Bobrzański). Obiecano nam zajęcie się tą drogą. Trzymamy za słowo i poprzez sołtysów będziemy prosili o ponowne przedstawienie sprawy władzom gminnym. Bardzo dziękuję wszystkim okolicznym mieszkańcom za zaangażowanie.
14. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne (osobna lista).
15. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
16. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki

proboszcz

Kolędowe Spotkania Duszpasterskie w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli A.D. 2021

LINK do planu: KOLEDA_UKLAD_2020-21_Msze_Sw_v01.pdf

PASCHAŁ W LIPNIE

Światło Chrystusa!
- „Bogu niech będą dzięki!
Ten dialog z Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego (por. MR 153) pełen radości i nadziei, która dzieje się „wczoraj i dziś” w sposób szczególny wybrzmi w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipnie. Ta świeca symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. To najważniejsza świeca w kościele. Nie może być plastikową rurą z wkładem wielokrotnego użytku, ale woskową świecą od której odpala się świece przy chrzcie świętym, która płonie w Okresie Wielkanocnym, w czasie pogrzebów katolickich. Cieszę się, dziękując Bogu i moim Parafianom, że w mojej parafii nie ma żadnej plastikowej podróbki imitującej paschał. W kolażu zestawiłem jak wyglądał i jak teraz wygląda paschał w Lipnie.


Cieszę się bardzo tym, że p. Kamila STAWECKA ufundowała świecę paschalną wraz z nową, drewnianą podstawą
Bóg zapłać!

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 27.12.2020 A.D

1. W czwartek 31 grudnia Msza Święta dziękczynna na zakończenie Roku Pańskiego 2020 w Koźli o godz. 17.30 (int. za Parafian).
2. Msze święte w naszej parafii, w Nowy Rok, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia 2021):
w Lipnie (w czwartek wieczorem z uroczystości) o godz. 16.00 - intencja za mieszkańców LIPNA - kolędowa; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15 (int. wolna).
3. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (3 stycznia 2021) będą w następującym porządku:
w Lipnie o 8.15 (int. wolna), w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
4. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (od 23.XII.2020 do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
5. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych (w Koźli wyjątkowo także po Mszy świętej niedzielnej). Intencja ewangelizacyjna: - Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
6. W tym tygodniu rozpoczną się - w czasie pandemii, w zmienionej formie - spotkania duszpasterskie rodzin (zwane kolędą). W tym roku nie ma możliwości spotkania ze wszystkimi chodząc od domu, do domu i jak słyszeliśmy w Liście pasterskim księdza biskupa diecezjalnego, będziemy spotykali się w kościołach w poszczególnych miejscowościach. Niech te spotkania będą formą wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym.
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą za mieszkańców zaproszonych na dany dzień. Zapraszam przedstawiciela z każdej rodziny. Po Eucharystii będzie pobłogosławienie wody (proszę przynosić wodę do poświęcenia we własnych naczyniach) oraz błogosławieństwa stanowe. Proszę o prowadzenie śpiewów kolęd oraz zapraszam służbę liturgiczną ołtarza.
Ofiary składane będą na utrzymanie parafii. Bóg zapłać za zrozumienie.
W czwartek 31 grudnia o godz. 16.00 spotkam się z wiernymi w Lipnie;
7. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca.
8. W piątek 1 stycznia 2021 A.D., nie ma obowiązku postu z racji wypadającej uroczystości (por. KPK 1251).
9. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
10. Zmiana odprawiania Eucharystii w kościołach filialnych oraz DYSPENSA
Z przyczyn zdrowotnych oraz organizując posługę duszpasterską dla wiernych całej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli, bez możliwości wsparcia z zewnątrz, na podstawie kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 27 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 A.D. w kościele filialnym w Wysokiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz w kościele filialnym w Lipnie pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Msze Święte będą odprawiane w niedzielę rano co drugi tydzień (naprzemiennie). Wiernym, w tygodniach, w których nie będzie Eucharystii, a nie mają możliwości dojazdu do innych kościołów, udzielam dyspensy. Osoby, które skorzystają z dyspensy powinny łączyć się duchowo poprzez transmisję telewizyjną, radiową lub innym kanałem w czasie rzeczywistej transmisji lub odmówić różaniec z rozważaniami pięciu tajemnic oraz w miarę możliwości przeczytać fragment Ewangelii z danej niedzieli lub inny.
11. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
12. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę aby dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (do odwołania) byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
13. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
14. BOGACZÓW: Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Gaździewicz z Nowogrodu Bobrzańskiego za ofiarowanie choinek, a Panu Ryszardowi Sztonyk za ich transport do kościoła w Bogaczowie.
15. Dziękujemy we wszystkich kościołach za ustawienie choinek, dekoracje, za szopkę, za sprzątanie i zadbanie o świątynie i wszelką pomoc „Bóg zapłać”
16. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – p. Danuta Smogór, p. Teresa Sygut, p. Adam Równicki, ryza papieru ksero – anonimowy darczyńca, pomoc przy kościele – p. Tadeusz Zapotoczny (zab. woda); prace przy plebanii – (dekor, światełka) anonimowo (T i M) oraz anonimowo wsparcie (S, J, N); BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M); LIPNO: dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn, ofiara na dojazd z rodz. p. Rokitnickich, środki ochrony sanitarnej – p. Maria Sołowiej; STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata Wilk.
17. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne (osobna lista).
18. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
19. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.
20. Radość z Bożego Narodzenia niech trwa w naszych sercach, rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na świecie – jak długo będzie trwała zależy od tego jak długo i mocno będziemy trwali przy Tym, Który jest Księciem Pokoju, przy Nowonarodzonym Jezusie Chrystusie.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Boże Narodzenie 2020 - Życzenia dla Parafian, Gości i wszystkich ludzi dobrej woli

Błogosławionego Bożego Narodzenia
ŻYCZĘ z serca, z modlitwą
dla Wszystkich znanych i nieznanych,
bliskich i dalszych,
młodszych i starszych
uśmiechniętych i smutkiem owładniętych

niech Nowonarodzony Jezus
nie tylko w tej chwili życie nam umili
dziękuję za wspólne spotkanie
w Słowie Bożym – w Eucharystii smakowanie
- niech w zdrowiu, miłości i pokoju Was przenika
z Boża pomocą damy radę
- niech tak się stanie

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Koźla 2020.12.24/25
Foto. szopka z kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wysokiej

Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Adwentu – 20.12.2020 A.D

1. W czwartek wieczorem WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Zasiądziemy w naszych domach do stołu wigilijnego. Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, zapalamy świecę, czytamy fragment Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela (Ew. św. Łukasza np.: Łk 2,1-14), dzielenie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd, darowanie sobie win i urazów - oto zwyczaje wigilijne, które należy pielęgnować, zachowywać i przekazywać przyszłym pokoleniom. Tradycyjnie zachowujemy wstrzemięźliwość (post) od potraw mięsnych, chociaż ten post nie jest obowiązkowy – jest piękną polską tradycją, którą winniśmy kontynuować. W dniu Wigilii Bożego Narodzenia pod żadnym pozorem nie spożywamy alkoholu. Pamiętajmy o tych którzy odeszli już do wieczności. Wieczerza Wigilijna przed Bożym Narodzeniem - propozycja przebiegu:  https://parafiakozla.pl/ogloszenia/warto-przeczytac/105-wieczerza-wigilijna-przed-bozym-narodzeniem-propozycja-przebiegu 
2. W nocy zapraszamy na Mszę św. zwaną pasterką, w WYSOKIEJ o 19.15, w BOGACZOWIE o 20.30 w LETNICY o 22.15, i w KOŹLI o 24.00. Ofiary złożone w czasie Pasterki przeznaczone są na Fundusz Ochrony Matki i Dziecka Bpa W. Pluty. Fundusz ten wspiera Dom Samotnej Matki, Ruch Gaudium Vitae oraz dzieła w obronie życia. W tym roku, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, z powodu braku kapłanów będę sam. Proszę, módlmy się o nowe powołania kapłańskie.
3. 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msze św. o godz.: w LIPNIE o 8.15, w BOGACZOWIE o 10.00, w KOŹLI o 11.45 i w LETNICY o 13.15.
4. 26 grudnia, w drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia Msze św. o godz. w WYSOKIEJ o 8.30, w BOGACZOWIE o 10.00, w KOŹLI o 11.45 i w LETNICY o 13.15. Taca przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno - Teologiczny w Zielonej Górze.
5. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (27 grudnia) Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa będą w następującym porządku:
w LIPNIE o 8.15, w BOGACZOWIE o 10.00, w KOŹLI o 11.45 i w LETNICY o 13.15.
6. W piątek Narodzenia Pańskiego oraz w piątek 1 stycznia 2021 A.D., nie ma obowiązku postu z racji wypadającej uroczystości (por. KPK 1251).
7. BIURO PARAFIALNEw najbliższym czasie (od 23.XII.2020 do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
8. SPOWIEDŹ ADWENTOWA była w naszej parafii będzie w piątek 18 grudnia. Jeszcze będzie w parafii w Wilkanowie: 17.30 Buchałów, 18.00 Słone i 18.30 Wilkanowo oraz w Świdnicy - wtorek 22 grudnia 16.00 Grabowiec i Piaski oraz w Świdnicy o 16.30.
9. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
10. Jesteśmy zaproszeni do włączenia się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności”. Udział w akcji polega na postawieniu w oknie 13 grudnia o godzinie 19:30 zapalonej świecy.
11. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
12. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę aby dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (do odwołania) byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
13. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org ) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
14. DIECEZJALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE wygłosi ks. prof. Andrzej Draguła w dniach 20-23 grudnia. Temat rekolekcji – „Wierzę w Kościół”. Transmisje Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi transmitowane będą na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski z gorzowskiego kościoła pw. Pierwszych Męczenników Polski w niedzielę o godz. 10.30 i od poniedziałku do środy o godz. 19.00.
15. W związku z Rokiem Jubileuszowym ku czci św. Józefa (8 grudnia 2020 - 8 grudnia 2021), ogłoszonym przez papieża Franciszka, Penitencjaria Apostolska udziela odpustów zupełnych wszystkim, którzy oprócz zwykłych warunków (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz oderwanie w duchu od wszelkiego grzechu) w Roku Jubileuszowym spełnią jeden z poniższych:
- przynajmniej półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej lub udział w jednym pełnym dniu skupienia z rozważaniem o Świętym Józefie,
- spełnienie na wzór Świętego Józefa uczynku miłosierdzia względem ciała lub duszy,
- odmówienie Różańca w rodzinach i „między narzeczonymi”,
- powierzanie codziennie „swej działalności” opiece Świętego Józefa, a także wzywanie Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy oraz modlitwa o to, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna,
- odmówienie litanii lub innej modlitwy do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego „od wewnątrz i od zewnątrz” oraz w intencji prześladowanych chrześcijan,
- odmówienie dowolnej prawnie zatwierdzonej modlitwy ku czci Świętego Józefa w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu Świętego Józefa.
Ze względu na stan pandemii odpust zupełny mogą otrzymać też osoby w podeszłym wieku, chorzy, umierający i wszyscy, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz pragnąc spełnić, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłe warunki, odmówią modlitwę na cześć Świętego Józefa i ofiarują Bogu swe cierpienie.
16. LETNICA: o przygotowanie kościoła w Letnicy na Boże Narodzenie - strojenie choinek, przygotowanie szopki i sprzątanie kościoła prosimy młodzież przygotowującą się do bierzmowania wraz z rodzicami oraz rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Strojenie choinek odbędzie się we wtorek 22 grudnia 2020 o godz.17.00.
17. Już teraz we wszystkich kościołach dziękujemy za ustawienie choinek, dekoracje, sprzątanie i zadbanie o świątynie, za pomoc przy zorganizowaniu spowiedzi oraz przygotowaniu kolacji dla spowiedników (D).
18. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), prace na plebanii p. Łukasz Gruszczyński (wentylacja), pomoc przy plebani i w kościele – p. Mieczysław Sygut, prace elektryczne (oświetlenie) w kościele p. Grzegorz Siarkowski; żarówki i halogeny do kościoła p. Remigiusz Jarczyk; BOGACZÓW: przez cały okres jesienno-zimowy, obecnie i przez minione lata, do kościoła przynosi w termosie przepyszną herbatę - p. Agnieszka Słowik; p. Michał Starek od państwa Ganske przekazał cebulki tulipanów; WYSOKA: nowa bielizna kielichowa w komplecie z palką – dwa komplety.
19. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne (osobna lista).
20. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
21. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

SPOWIEDŹ ADWENTOWA w naszej parafii będzie w piątek 18 grudnia 2020.

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Adwentu – 13.12.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (20 grudnia) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie – tzw. RORATNIE w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: w Koźli: w środę o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30; w Bogaczowie: w czwartek o godz. 17.30 oraz we wtorek o godz. 11.00 pogrzebowa.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. PRZYGOTOWANIE DOROSŁYCH DO BIERZMOWANIA rozpoczęło się w parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze (ul. Prosta 47) 11 grudnia o godz. 19.00, w salce na plebanii. Zakończenie 26 lutego.
5. SPOWIEDŹ ADWENTOWA w naszej parafii będzie w piątek 18 grudnia. Rozpoczęcie w Wysokiej od 16.10 do 16.35; Bogaczów od 16.40 do 17.20; Koźla od 18.30 do 19.10 oraz Lipno od 17.30 do 17.55 i Letnica od 18.05 do 18.40. Parafia w Świdnicy - wtorek 22 grudnia 16.00 Grabowiec i Piaski oraz w Świdnicy o 16.30. Sakrament pokuty udzielany będzie z zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Proszę także przestrzegać zasad. Z powodu mniejszej liczny kapłanów, proszę korzystać ze spowiedzi w tygodniu przed (i w razie potrzeby „po”) Mszach świętych.
6. Świąteczna akcja Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom trwa w naszej parafii. Jeszcze można nabyć w zakrystii małe i duże świece wigilijne. Ofiara za małą świecę 6 zł, za dużą 15 zł. Uzyskane środki ze sprzedaży świec zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.
7. Pobłogosławione w kościele OPŁATKI są jeszcze do nabycia w zakrystii. Ofiary za opłatki będą przeznaczone na utrzymanie plebanii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę oraz za pomoc w roznoszeniu opłatków do rodzin.
8. Dzisiaj dzień solidarności z kapłanami – seniorami. Taca jest przeznaczona na utrzymanie Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.
9. ODWIEDZINY CHORYCH będą w sobotę 19 grudnia od godz. 9.00 w Koźli i od 10.30 w Bogaczowie.
10. DEKORACJE NA BOŻE NARODZENIE W KOŹLI (ustawienie i strojenie choinek, przystrojenie świątyni, szopka i sprzątanie kościoła) w tym roku prosimy do tego dzieła rodziców dzieci pierwszokomunijnych (z samej Koźli) [proszę postarać się chociaż o 1 choinkę; w związku z ASF nie możemy prosić nadleśnictwa].
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
Miejsca w kościołach są wyznaczone numerkami i proszę tak siadać. Limity osób w poszczególnych kościołach są na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach kościołów. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
12. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”.
13. Jesteśmy zaproszeni do włączenia się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności”. Udział w akcji polega na postawieniu w oknie 13 grudnia o godzinie 19:30 zapalonej świecy. Jest to nawiązanie do historycznych gestów św. Jana Pawła II i Ronalda Raegana, prezydenta USA, którzy 13 grudnia 1981 r. w taki sposób – w Pałacu Apostolskim i w Białym Domu – wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistyczny w Polsce. Akcję promuje Instytut Pamięci Narodowej przy wsparciu abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
14. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl).
15. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
16. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
17. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę aby dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (do odwołania) byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
18. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org ) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
19. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), prace na plebanii p. Łukasz Gruszczyński, nowa bielizna kielichowa w komplecie z palką – p. Anna Konwa, podarowane środki na plebanię i do kościoła – p. Mirosława Gruszczyńska, pomoc przy plebani oraz wymiana żarówek w kościele – p. Mieczysław Sygut, prace przy plebanii ( w tym wywóz złomu) – p. Hubert i p. Remigiusz Jarczyk; LIPNO: wsparcie prac na plebanii – p. Sylwia Cwynar, nowa bielizna kielichowa w komplecie z palką - p. Bożena Opieczonek.
20. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne (osobna lista).
21. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
22. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogólnopolskie rekolekcje adwentowe w TVP


Bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, wygłosi rekolekcje adwentowe, które w dniach 9-11 grudnia br. będą emitowane na antenie TVP3 w paśmie ogólnopolskim o godzinie 20.30.
spot popularyzujący rekolekcje: https://www.youtube.com/watch?v=JX73y4jiNhA 

Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela Adwentu – 06.12.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (13 grudnia) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie – tzw. RORATNIE w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: w Koźli: w środę o godz. 17.30, w piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30; w Bogaczowie: w czwartek o godz. 17.30.
3. We wtorek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o 17.00 w Letnicy i o godz. 18.30 w kościele parafialnym w Koźli.
4. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
5. Dzieci przed I Spowiedzią i I Komunią Świętą mają błogosławione medaliki dziś (6XII), w Bogaczowie o 10.00 i w Koźli o godz. 11.45 na Mszy Świętej. Medaliki do pobłogosławienia przynosi 1 osoba z Rady Organizacyjnej Rodziców. Należy pamiętać, że to są oznaki zewnętrzne wiary dziecka i nie może być takiej sytuacji, by dziecko miało medalik „po starszym bracie” czy „starszej siostrze”. To jest własny medalik dziecka. Każdy z nas ma swój medalik (lub krzyżyk) i powinien go nosić jako wyraz wiary, a nie ozdobę. Z racji obecnych obostrzeń sanitarnych dzieci nie mają obowiązku być na Eucharystii. Kto dziś nie miał możliwości, proszę pamiętać, że pobłogosławię medaliki przy następnych sakramentaliach.
6. Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
7. Taca z dzisiejszej niedzieli (wyjątkowo z pierwszej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
8. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj po Mszach Świętych (w Koźli była w sobotę o 16.00). Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy. Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.
9. PRZYGOTOWANIE DOROSŁYCH DO BIERZMOWANIA rozpocznie się w parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze (ul. Prosta 47) 11 grudnia o godz. 19.00, w salce na plebanii. Zakończenie 26 lutego.
10. SPOWIEDŹ ADWENTOWA w naszej parafii będzie w piątek 18 grudnia, w parafii w Świdnicy we wtorek 22 grudnia.
11. Świąteczna akcja Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zawitała także do naszej parafii. Od dzisiaj można nabyć w zakrystii małe i duże świece wigilijne. Ofiara za małą świecę 6 zł, za dużą 15 zł. Uzyskane środki ze sprzedaży świec zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.
12. Pobłogosławione w kościele OPŁATKI są roznoszone po domach. Ofiary za opłatki będą przeznaczone na utrzymanie plebanii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę oraz za pomoc w roznoszeniu opłatków do rodzin.
13. Dziękuję w imieniu Seminarium Duchownego za ofiary, którymi wspieramy seminarium. Można jeszcze tego dokonać - wcześniej zostały rozniesione koperty (od każdego mieszkańca parafia płaci ryczałt m.in. na Seminarium Duchowne). Mam świadomość licznych składek, obciążeń moich Parafian, a z drugiej strony wspólnota Kościoła w Polsce utrzymuje się z ofiarności wiernych.
14. W przyszłą niedzielę dzień solidarności z kapłanami – seniorami. Taca będzie przeznaczona na utrzymanie Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.
15. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
16. Dziękuję Panu Bogu za Parafian i wielką życzliwość z okazji imienin – jestem wdzięczny za wszelkie przejawy życzliwej pamięci, modlitwę, życzenia przekazane listownie – dziękuje Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Tadeuszowi Lityńskiemu, ks. dziekanowi Zygmuntowi Zimnawoda, mojemu profesorowi ks. Stanisławowi Araszczuk z PWT we Wrocławiu, ks. kanclerzowi Piotrowi Kubiak, ks. kustoszowi Piotrowi Bortnik za pozdrowienia. Jestem wdzięczny ks. proboszczowi ze Świdnicy Tomaszowi Filiczkowskiemu i ojcu duchownemu ks. Dariuszowi Orłowskiemu, ks. Adrianowi Put za odwiedziny oraz wielu kapłanom, życzliwym osobom za życzenia drogą elektroniczną, telefony, odwiedziny (trwa wciąż „oktawa”), za wspólną Eucharystię w kościele – wszystkim Parafianom z Koźli, Letnicy, Lipna, Wysokiej, z Krzewin, Sterkowa, Pajęczna i Bogaczowa oraz Grabowca. Jestem wdzięczny gościom z Żar, z Żagania, Sulechowa, a szczególnie codziennie doradzającym mi i wspierającym – Pani sołtys Teresie, Pani Danucie oraz mojej Pani doktor rodzinnej – pani Zofii Sterna-Motyka. Na ręce Pani Anny składam podziękowania za modlitwę i wsparcie, którym otacza mnie Apostolat Margaretka Jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczny.
17. Decyzją abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, od 29 listopada br. ks. Daniel Galus, prezbiter archidiecezji częstochowskiej nie może prowadzić publicznej działalności duszpasterskiej, ma przebywać poza Pustelnią w Czatachowie, a grupa pod nazwą „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa” nie może prowadzić żadnej działalności do chwili uregulowania i zatwierdzenia jej przez władzę kościelną zgodnie z obowiązującym prawem. Z tego względu także kapłani i wierni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej nie mogą uczestniczyć w spotkaniach tejże grupy.
18. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl).
19. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
20. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
21. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę aby dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (do odwołania) byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
22. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org ) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
23. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), prace na plebanii p. Łukasz Gruszczyński, pragnąca zachować anonimowość osoba - pomoc w porządkach na plebanii (D) LIPNO: maseczki dla mieszkańców – anonimowy darczyńca (U); STERKÓW: - dary na stół – p. Małgorzata Wilk
24. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
25. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (6 grudnia) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie – tzw. RORATNIE w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: w Koźli: w środę o godz. 17.30, w piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30; w Bogaczowie: w czwartek o godz. 17.30, jutro (w pon.) o 13.00 Msza pogrzebowa.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – I Niedziela Adwentu. Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie – tzw. RORATNIE będą w dni powszednie.
5. Dziś w I Niedzielę Adwentu zostaną pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Będą one roznoszone po domach lub będzie można nabyć je w zakrystii kościoła. Ofiary za opłatki będą przeznaczone na utrzymanie plebanii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w tygodniu.
7. Dzieci przed I Spowiedzią i I Komunią Świętą będą miały pobłogosławione medaliki w niedzielę 6 grudnia, w Bogaczowie o 10.00 i w Koźli o godz. 11.45 na Mszy Świętej. Proszę, aby medaliki do pobłogosławienia zebrała 1 osoba z Rady Organizacyjnej Rodziców i przyniosła do kościoła. Z racji obecnych obostrzeń sanitarnych dzieci nie mają obowiązku być na Eucharystii. Kto nie będzie mógł tego zrobić w najbliższą niedzielę, pobłogosławię medaliki przy następnych sakramentaliach. Zapraszam do łączności duchowej, także przez transmisję internetową.
8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
9. Taca z przyszłej niedzieli (wyjątkowo z pierwszej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
10. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych (w Koźli w najbliższą sobotę o 16.00). Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy. Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.
11. Świąteczna akcja Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpocznie się w naszej parafii za tydzień. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć w zakrystii świece wigilijne.
12. Będą rozprowadzane koperty z prośbą o ofiarę na Seminarium Duchowne. Jednocześnie będą to także ofiary na pokrycie kosztów prowadzenia 8 Książek obiektu budowlanego. Mam świadomość licznych składek, obciążeń moich Parafian, a z drugiej strony wspólnota Kościoła w Polsce utrzymuje się z ofiarności wiernych.
13. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
14. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl ).
15. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
16. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
17. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę aby dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (do odwołania) byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
18. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org ) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
19. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), prace na plebanii (m.in. usuwanie grzyba z łazienki, przeniesienie włazu na strych z łazienki na korytarz i inne)– p. Łukasz Gruszczyński, montaż reduktora ciśnienia i inne prace hydrauliczne – p. Wiesław Grzywny, pragnąca zachować anonimowość osoba - pomoc w porządkach na plebanii (D), pomoc w przygotowaniu solemnitas – anonimowa osoba (T), pomoc w kancelarii – p. Anna Konwa;
20. BOGACZÓW: Rozpoczął się Adwent - oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Przygotowaniem kościoła na Święta Bożego Narodzenia zajmie się powołany zespół. Zwracamy się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na wykonanie wystroju bożonarodzeniowego naszej świątyni, do puszki wyłożonej w kościele lub do Pani Muszyńskiej. Wzorem lat ubiegłych, osoby które sprzątają w okresie Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiego Postu, prosimy o składanie ofiar w wysokości 30 zł. od osoby, odpowiadającej średniej kwocie wydatków na zakup kwiatów, na bieżące potrzeby kościoła. Serdecznie dziękujemy za ofiary od osób, które nie sprzątają kościoła, ze względu na osiągnięty wiek lub stan zdrowia. Takie ofiary w br. złożyły Panie: Anna Wilk, Elżbieta Moroz, Anita Buda, Weronika Dmytrowska, Janina Kaziów, Helena Myśków, Czesława Nahaczewska, Zofia Zajączkowska, Maria Kolak, Mariola Charęza.
21. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
22. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.


ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Wizyta duszpasterska w roku 2020/21

Ze względu na stan pandemii tegoroczna wizyta duszpasterska zwana „kolędową” będzie zorganizowana w odmienny sposób.

Ogłoszenia duszpasterskie XXXIV Niedziela zwykła w ciągu roku – 22.11.2020 A.D - Ostatnia niedziela zwykła - JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (urocz.)

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (29 listopada) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: w KOŹLI: w sobotę Eucharystia o 16.30.
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (23.11 – 27.11.2020) NIE BĘDZIE EUCHARYSTII W KOŚCIOŁACH WEDŁUG PLANU
3. W TYM TYGODNIU KANCELARIA PARAFIALNA NIE BĘDZIE CZYNNA. W pilnych sprawach wezwania do chorych, czy spraw z pogrzebem, proszę kontaktować się z Proboszczem w Świdnicy, ks. Tomaszem Filiczkowskim tel. 601723493
4. Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia Niedziela roku liturgicznego – Święto Patronalne Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie - Paradyżu. Taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.
5. Dzisiaj Odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami) udziela się wiernemu, który w uroczystość Chrystusa Króla odmówi publicznie akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi „O, Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.” (por. WO nad. 2). Stałe warunki, które trzeba zawsze wypełnić: spowiedź święta, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego.
6. Dzisiaj przypada święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – I Niedziela Adwentu.
8. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
9. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl ).
10. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
11. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
12. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę by dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (co najmniej do końca listopada) lepiej by byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
13. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org ) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), anonimowy darczyńca troska o kwiaty przy plebanii; BOGACZÓW: dary na stół – p. Tadeusz Cichowicz, dar serca – p. Maria Moczkodan. Koźla i Lipno – 2 ofiary na naprawę ogrzewania – osobna lista
15. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
16. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII Niedziela zwykła w ciągu roku – 15.11.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (22 listopada) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie (z Wypominkami) w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia Niedziela roku liturgicznego – Święto Patronalne Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie - Paradyżu. Taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.
5. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
6. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl).
7. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
8. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
9. Listopad jest miesiącem szczególnej modlitwy za tych, którzy odeszli do Pana. Z powodu epidemii nasze życie w najbliższym czasie będzie bardziej skoncentrowane w domu. Po raz kolejny będzie to większe wyzwanie, aby odkrywać rodzinę jako Kościół domowy i praktykować modlitwę rodzinną. Na stronie internetowej zamieszczam propozycję celebracji domowej. Można użyć ją w kręgu domowym i w ten sposób modlić się za zmarłych z rodziny i nie tylko. Zob. Link: https://kartkazliturgii.pl/images/pdf/Modlitwa_rodzinna_za_zmarych.pdf  
10. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę by dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (co najmniej do końca listopada) lepiej by byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
11. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
12. Rozprowadzane zostały: prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór jest załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa (droga nr F1180). „Bóg zapłać” za odzew i zaangażowanie.
13. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,J), przygotowanie naczyń liturgicznych do kościoła w Lipnie – p. Remigiusz Jarczyk; ryza papieru – anonimowy darczyńca (S), bielizna kielichowa wraz z palką – anonimowy darczyńca (K); LETNICA: dary na stół – p. Jan Janowski; STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata Wilk.
14. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
15. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.


ks. Andrzej Hładki – proboszcz

INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania

Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę aby dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (do odwołania) byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania   

Ogłoszenia duszpasterskie - XXXII Niedziela zwykła w ciągu roku – 08.11.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (15 listopada) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie (z Wypominkami) w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY we wtorek o godz. 17.30;w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
DODATKOWO - w środę 11 listopada (102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę) Eucharystia w Bogaczowie o 9.30, a w Koźli o 11.00. Następnie odpust św. Marcina w Świdnicy (godz. 12.00).
3. BIURO PARAFIALNE NIE BĘDZIE CZYNNE w tym tygodniu.
4. Taca z obecnej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
5. Dzisiaj odbywa się zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
6. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
7. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl).
8. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl / i na profilu parafii na Facebooku.
9. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
10. Listopad jest miesiącem szczególnej modlitwy za tych, którzy odeszli do Pana. Z powodu epidemii nasze życie w najbliższym czasie będzie bardziej skoncentrowane w domu. Po raz kolejny będzie to większe wyzwanie, aby odkrywać rodzinę jako Kościół domowy i praktykować modlitwę rodzinną. Na stronie internetowej zamieszczam propozycję celebracji domowej. Można użyć ją w kręgu domowym i w ten sposób modlić się za zmarłych z rodziny i nie tylko. Link: https://kartkazliturgii.pl/images/pdf/Modlitwa_rodzinna_za_zmarych.pdf 
11. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę by dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (co najmniej do końca listopada) lepiej by byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
12. ROKITNO: na stronie WWW (www.rokitno.org) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
13. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), prace przy plebanii (przy kominie) p. Łukasz Gruszczyński i (przy piecu) p. Mieczysław Sygut oraz p. Wiesław Grzywny – finalizowanie pracy przy piecu CO; skoszenie trawy przy plebanii – Miłosz Januszewski; LETNICA: Panie z Żywego Różańca ofiarowały nakrycie na ołtarz poza liturgią.
14. Rozprowadzane zostały: prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór jest załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa (droga nr F1180). „Bóg zapłać” za odzew i zaangażowanie.
15. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
16. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki

proboszcz

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.