Zmiana odprawiania Eucharystii w kościołach filialnych oraz DYSPENSA

Ogłoszenia duszpasterskie - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego – 25.10.2020 A.D

1. W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, po rozważeniu, w tym roku, 1 listopada 2020 A.D. w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz 2 listopada we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, nie będzie Mszy świętych na cmentarzach. Eucharystie będą według porządku niedzielnego (1 XI) w kościołach, zachowaniem obowiązujących limitów i zasad bezpieczeństwa (1,5 m dystansu, oraz od 30 do 33 osób; bardzo proszę umożliwić osobom, które zamówiły msze, udział). Kto będzie miał pragnienie, by ksiądz pobłogosławił grób, proszę to zgłosić przed Mszą św. w kościele – udam się bezpośrednio na cmentarz lub ustalimy termin. Wypominki będą od 2 listopada.
Eucharystie 1 listopada będą w kościele, w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z uroczystości) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. Msze święte z Wypominkami w naszej parafii, 2 listopada (poniedziałek) we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) będą w następującym porządku: w Letnicy o 15.30, w Bogaczowie o 17.00, w Koźli (w kościele parafialnym) o 18.30.
4. W dniach od 1 do 8 listopada można pod zwykłymi warunkami zyskiwać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące modląc się pobożnie za zmarłych na cmentarzu [„zwykłe warunki” to: stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca świętego]. Druga możliwość, to: we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny (lub za zgodą ordynariusza w niedzielę poprzedzającą albo następującą względnie w uroczystość Wszystkich Świętych) nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”. por. (WO nad. 29)
5. W środę, 28.10 dzień imienin Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego – pamiętajmy o modlitwie i życzeniach. Wypraszajmy opiekę Pani Cierpliwie Słuchającej dla naszego Biskupa.
6. Zmiana odprawiania Eucharystii w kościołach filialnych oraz DYSPENSA
Z przyczyn zdrowotnych oraz organizując posługę duszpasterską dla wiernych całej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli, bez możliwości wsparcia z zewnątrz, na podstawie kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 A.D. w kościele filialnym w Wysokiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz w kościele filialnym w Lipnie pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Msze Święte będą odprawiane w niedzielę rano co drugi tydzień (naprzemiennie). Proszę osoby, które zamówiły już intencje, o zgłoszenie się do zakrystii w celu odebrania korekty dat. Wiernym, w tygodniach, w których nie będzie Eucharystii, a nie mają możliwości dojazdu do innych kościołów, udzielam dyspensy. Osoby, które skorzystają z dyspensy powinny łączyć się duchowo poprzez transmisję telewizyjną, radiową lub innym kanałem w czasie rzeczywistej transmisji lub odmówić różaniec z rozważaniami pięciu tajemnic oraz w miarę możliwości przeczytać fragment Ewangelii z danej niedzieli lub inny.
7. W tę niedzielę oraz w kancelarii można odbierać zaległe zaświadczenia dla rodziców i chrzestnych, którzy byli na katechezach (naukach) przedchrzcielnych.
8. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
9. W sobotę kończy się Nabożeństwo Różańcowe, które odprawiamy w dni powszednie w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.00 (w sobotę o godz. 16.00), w niedziele (także w Koźli) bezpośrednio po Eucharystii niedzielnej. W kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju (w Bogaczowie o 17.00, w Lipnie o 18.00, w Wysokiej o 17.00, w Letnicy o 17.30). Już teraz bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli, a szczególnie prowadzili wspólny różaniec (dzieciom, dorosłym, zalatorkom i członkiniom Żywego Różańca).
10. Zbliża się miesiąc listopad. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych. W kościele wyłożone są kartki na Wypominki. Proszę nie zabierać ze sobą kilku kartek (na zapas na przyszły rok) i wypełniać je czytelnie – imiona proszę podawać w mianowniku, a nazwiska wypisywać dużymi literami. PISZEMY MIEJSCOWOŚĆ gdzie mają być czytane Wypominki. Ofiarę składamy jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za dusze, które są w ręku Boga”
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ. Obecnie strefie „czerwonej” może być 1 osoba na 7 m2 – czyli w najmniejszym kościele 30, a w największym 33 osoby. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
13. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), prace przy plebanii (przy piecu i kominie) p. Mieczysław Sygut oraz p. Jacek Samociak (z Sulechowa), p. Mateusz Matras – użyczenie profesjonalnego odkurzacza do kominów; p. Remigiusz Jarczyk (paramenty), troska o kwiaty przy plebanii- p. Barbara Januszewska; p. Anna Konwa i Teresa Sygut prace w kancelarii i na plebanii, p. Danuta Smogór – prace po remontach; LETNICA: p. Jan Janowski – dary na stół; ZIELONA GÓRA: p. Lucyna Zapasek – ofiarowała 3 egz. Pisma Świętego (w tym ST i NT) – kto nie ma Biblii zapraszam;
15. Rozprowadzane zostały: prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór jest załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa (droga nr F1180). „Bóg zapłać” za odzew i zaangażowanie. W najbliższym czasie podam listę darczyńców z podziękowaniem. Bóg zapłać za rozprowadzenie pism m.in.: w Wysokiej p. Elżbiecie Kaziów, w Bogaczowie p. Janowi i Halinie Muszyńskim oraz p. Janowi Kaziów, w Koźli Michałowi i Gracjanowi Równickim oraz Alanowi Lewkowicz, w Lipnie – p. Łukaszowi Kwiatkowskiemu, w Letnicy Julianowi Lato i Piotrowi Pawłowskiemu.
16. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
17. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 2020 X

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego - 2020 X

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu w placówkach medycznych na terenie diecezji - 2020 X

- Informacje o wolontariacie ukazywać się będą na stronach:
- Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: https://dsz.zgora.pl/ 
- Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: https://caritaszg.pl /

kampania społeczna przeciwko przemocy "Widzę Słyszę Reaguję"

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w dniach od 26 października do 15 listopada br. przeprowadzi kampanię „Widzę, Słyszę, Reaguję! Zielonogórska Kampania Przeciw Przemocy”. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych postaw wśród społeczności lokalnej poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec osób dotkniętych przemocą. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablotach i na stronach internetowych, abyśmy nie byli obojętni na przemoc w rodzinach, sąsiedztwie, szkole czy pracy, ale chcieli prawdziwie pomagać tym, którzy często czują się bezsilni.

Ogłoszenia duszpasterskie - XXIX Niedziela zwykła w ciągu roku – 18.10.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (25 października) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15 uroczystość tytułu kościoła.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Dzisiaj, w niedzielę 18 października, św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie o pracownikach Służby Zdrowia. (komunikat Bpa)
5. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny - taca przeznaczona na działalność misyjną Kościoła.
6. Zbliża się koniec terminu dostarczania DEKLARACJI od kandydatów do bierzmowania z kl. VII. Bardzo proszę o dostarczenie zaległych deklaracji; po wyznaczonym terminie zapisy będą w przyszłym roku.
7. W październiku trwa Nabożeństwo Różańcowe, które odprawiamy w dni powszednie w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.00 (w sobotę o godz. 16.00), w niedziele (także w Koźli) bezpośrednio po Eucharystii niedzielnej. W kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju (w Bogaczowie o 17.00, w Lipnie o 18.00, w Wysokiej o 17.00, w Letnicy o 17.30). Nowe chętne osoby do włączenia się do Róż Żywego Różańca mogą zapisywać się w zakrystii.
8. Zbliża się miesiąc listopad. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych. W kościele wyłożone są kartki na Wypominki. Proszę nie zabierać ze sobą kilku kartek (na zapas na przyszły rok) i wypełniać je czytelnie – imiona proszę podawać w mianowniku, a nazwiska wypisywać dużymi literami. PISZEMY MIEJSCOWOŚĆ gdzie mają być czytane Wypominki. Ofiarę składamy jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za dusze, które są w ręku Boga”
9. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy wiernych do duchowego przygotowania się do uroczystości i porządkowania cmentarza oraz grobów. Przypominamy o godnym zachowaniu się w miejscach spoczynku zmarłych.
10. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ. W strefie „żółtej” może być 1 osoba na 4 m2, a w strefie „czerwonej” 1 osoba na 7 m2. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
11. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
12. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
13. PODZIĘKOWANIA PO ODPUŚCIE PARAFILANYM:
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki –w piątek 16 października 2020 o godz. 18.00 uczestniczyliśmy w Uroczystości tytułu kościoła własnego (popularnie nazywanej Odpustem parafialnym ONRLK 59), wraz z procesją eucharystyczną, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Stanisław PODFIGÓRNY, Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Mieliśmy możliwość zyskać łaskę odpustu zupełnego (WO 33, 5a).
Cieszę się, że z wykorzystanej okazji do spowiedzi świętej i komunii świętej, DZIĘKUJĘ MOIM DROGIM PARAFIANOM za to, że tworzymy razem wspólnotę. Za przybycie, z Koźli, ale także z Letnicy, Lipna, Grabowca, Bogaczowa i pozostałych miejscowości (nie chciałbym nikogo pominąć, a za bardzo się nie rozglądałem ;-), dziękuję Wam za zaangażowany udział, modlitwę i śpiew.
Ze wzglądu na sytuację epidemiczną w kraju nie planowaliśmy spotkania wszystkich kapłanów z dekanatu, ale dziękuję dziekanowi. ks. kan. Zygmuntowi Zimnawoda za słowa wsparcia i zapewnienie o modlitwie – niestety nie mógł być z nami. By rzeczywiście wszyscy mogli skorzystać z łaski odpustu, jestem wdzięczny za posługę w konfesjonale księdzu proboszczowi Tomaszowi Filiczkowskiemu ze Świdnicy. Cieszę się, że był ks. proboszcz, kan. Adrian Put z Zielonej Góry. W ostatniej chwili ze względów zdrowotnych odwołał przyjazd ks. kan. Antoni Łatka - pozdrawia
Pani Elżbiecie Danielak grającej na organach, wraz z Panem Hubertem Jarczyk, którzy nas pobudzali i prowadzili w modlitwie; Panom dzwoniącym dzwonami, posługującym w liturgii, Panu Adamowi, rodzicom i kandydatom do bierzmowania za przygotowanie kościoła, Pani Ewie Pietryszak za wszystkie dekoracje, Pani Danucie Smogór za twórczą pracę w kuchni i przygotowanie posiłku oraz Pani Teresie Sygut i Państwu Jolancie i Sebastianowi Hoder za dary na stół, Panu Remigiuszowi Jarczyk za troskę o paramenty liturgiczne i posługę, tym Paniom, które odpowiedziały na apel i upiekły ciasto, Paniom za niesienie feretronów, dzieciom i młodzieży. Pani Annie Konwa za modlitwę powszechną i posługę w zakrystii oraz zdjęcia. Bardzo się cieszę liczną obecnością dzieci, a szczególnie podkreślam udział dziewczynek sypiących kwiatki przed Panem Jezusem. Te nasze kochane dzieci wraz z Panią Barbarą Januszewską kilka razy w tygodniu przychodzą i pięknie prowadzą różaniec w kościele. Kilkunastu ministrantów w dzień powszedni na odpuście, to radość i nadzieja. Mam nadzieję, że wśród nich jest także przyszły mój następca – dlatego modlimy się z ufnością o powołania kapłańskie z naszej parafii, dla Kościoła. Nie chcę nikogo pominąć w podziękowaniach, ale one są tylko ułomną próbą powiedzenia, wdzięczności Bogu i ludziom, a tak jak się spotkaliśmy na liturgii w naszym kościele, obyśmy wszyscy spotkali się na niebieskiej liturgii. Foto: p. Anna Konwa i Olaf Równicki
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,H,), prace przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, Remigiusz Jarczyk (paramenty), troska o kwiaty przy plebanii- p. Barbara Januszewska; p. Anna Konwa i Teresa Sygut z rodzinami – składanie i pakowanie listów nt. ogrzewania i drogi powiatowej BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M);
15. Rozprowadzane zostały: prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór jest załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa (droga nr F1180). Bóg zapłać za odzew i zaangażowanie.
16. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
17. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki 

proboszcz


Komunikat w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia


Drodzy Diecezjanie,
Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

w dzisiejszą niedzielę, w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii koronawirusa wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.
Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Komunikat w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia

wójtem się bywa, człowiekiem się jest
świętej pamięci Krzysztofie – tyś jest
tym, który chciał być blisko
tych, z którymi przyszło żyć
troszczyć się, spierać, zabiegać
i tworzyć domowe ognisko
pytań „dlaczego?” będzie tym więcej
im mniej będzie Ukrzyżowanego

co z tobą jest – w Bożej gestii to jest
co ze mną i z tobą –
wspierając się, nosząc z żałobą
odpowiem życiem, gdy nie widać słońca
i gdy nadmiar słów woła by bliżej było końca
stojąc przed doczesnymi szczątkami
zbieramy się w życiu porozrzucani
by całość zobaczyć z ostatnim westchnieniem
razem ze zmarłym – żyjącym
my w modlitwie wspierający

(ks. Andrzej Hładki, Koźla – Świdnica 2020-10-14)


Msza Święta 14.10.2020, za śp. Wójta Krzysztofa Stefańskiego w kościele NMP Królowej Polski w Świdnicy o godz. 12.00, następnie przejazd na cmentarz komunalny, na dalszą część uroczystości pogrzebowych.Fot. UG Świdnica
oraz RobVanDerMeijden

Koźla, 2020.10.11


Drodzy Parafianie.
Jesteśmy wszyscy Parafianami w bardzo rozległej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli. Na niedzielne Msze święte (od soboty poczynając) przejeżdżam około 80 km osobistym samochodem, który wielokrotnie potrzebuje napraw ze względu na tragiczny stan dróg. Podobne problemy macie także i Wy Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Lipna, Grabowca, Letnicy, Koźli, Krzewin Bogaczowa, Sterkowa, Pajęczna i Wysokiej, Nowogrodu Bobrzańskiego oraz innych okolicznych miejscowości. Macie swoje rodziny, zajęcia, prace w sąsiednich miejscowościach. Od kilkudziesięciu lat (z tego co słyszę) lokalna społeczność stara się o naprawienie (rozbudowę?) obecnej drogi powiatowej z Koźli do Bogaczowa. To jest niecałe 6 km, gdy droga dookoła przez zaniedbaną drogę od strony (drogi nr 27) przez Krzewiny wynosi 20 km, a przez dobrą, ale najdłuższą drogę przez Nowogród Bobrzański 25 km.
ZACHĘCAM Was do pisania petycji (wzór poniżej – proszę np. odciąć, podpisać i wysłać pocztą na wskazany adres lub ze strony internetowej parafii skopiować treść tego listu i ze swego adresu mailowego wysłać na adres mailowy Zarządu Dróg podany poniżej). Można też dzwonić.
Od ponad dwóch lat Pani sołtys Teresa Sygut dzwoniła i pisała w tej sprawie. Zapewne inni robili to wcześniej. Zawsze były wymówki, że pracownik ze sprzętem od równania jest chory, albo na urlopie lub sprzęt się popsuł. Ostatnio przy kolejnym piśmie przyszła odpowiedź, że Zarząd rozważy dostarczenie niesortu bazaltowego na ten odcinek drogi. Więc pomóżmy dobrze zakończyć te rozważania trwające dziesiątki lat i piszmy, dzwońmy!


z modlitwą i Bożym błogosławieństwem +
Wasz proboszcz
ks. Andrzej Hładki


Ps. 1) zamieszczone zdjęcie przedstawia drogę powiatową z Koźli do Bogaczowa (po odblokowaniu jej przez mieszkańców). W sierpniu droga była w "idealnym" stanie, bo nie zalana. Zapraszamy „dzisiaj”. Mamy też dokumentacje filmowa po deszczach - na jesień i wiosną można się zakopać… na drodze powiatowej...

Ps. 2) poniższy list - PETYCJĘ można skopiować i wysłać drogą elektroniczną na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Proszę pamiętać, by w poczcie podać tytuł - np. PETYCJA w sprawie drogi i nie wysyłać wiele razy pod tym tytułem, gdyż poczta może trafić do SPAMu
W cywilizowanym świecie na list tradycyjny lub elektroniczny należy odpowiedzieć, więc proszę cierpliwie czekać 14 dni, a po tym czasie rozpocząć kolejny krok komunikacji z urzędnikami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


………………………………..
Imię i nazwisko

……………………………….
adres


Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
tel. 68 385 95 00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Od kilkudziesięciu lat lokalna społeczność stara się o naprawienie (rozbudowę?) obecnej drogi powiatowej z Koźli do Bogaczowa. To jest niecałe 6 km, gdy droga dookoła przez zaniedbaną drogę od strony (drogi nr 27) przez Krzewiny wynosi 20 km, a przez dobrą, ale najdłuższą drogę przez Nowogród Bobrzański 25 km. Wiemy dobrze jak często droga nr 27 jest zablokowana przez kolizje i śmiertelne wypadki. Droga z Koźli do Bogaczowa byłaby bezpieczną alternatywą dla samochodów osobowych w objeździe na Żary i Lubsko oraz dojazdach do Nowogrodu Bobrzańskiego i na Krosno Odrzańskie. Powinna być pomocą dla służb ratunkowych, straży pożarnej i zwykłych mieszkańców, którzy mamy swoich bliskich w Nowogrodzie Bobrzańskim, Bogaczowie i okolicy. Tą droga można dojechać do szkół, przedszkoli i pracy, ale tak nie jest. Od wielu lat słyszymy obietnice, że albo pracownik od równania drogi jest chory, na urlopie lub popsuł się sprzęt. Obecnie Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg rozważa dostarczenie niesortu bazaltowego. Chcemy pomóc w dobrym zakończeniu tych trwających całe lata rozważań. Będziemy pisali, dzwonili. Mamy dokumentację filmową jak ta powiatowa droga wygląda po deszczach. Następnie zawiążemy grupę inicjatywną, a jeśli to nie przyniesie efektów, będziemy pisali do władz wojewódzkich, przedstawicieli parlamentu naszego regionu, do rządu, a jeśli trzeba będzie nagłośnimy sprawę medialnie. Mamy nadzieję, że sprawdzą Państwo ile dziesięcioleci ta droga i my mieszkańcy, czekamy na życzliwe potraktowanie znoszenia barier i ograniczeń.


…………………………….
podpis – imię i nazwisko

Ogłoszenia duszpasterskie - XXVIII Niedziela zwykła w ciągu roku – 11.10.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (18 października) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 (z chrztem) i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: we wtorek o godz. 19.30 ( z zakończeniem nabożeństw fatimskich) [nie będzie w środę], Eucharystia będzie w piątek o godz. 18.00 - ODPUST PARAFIALNY oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE WYJĄTKOWO we wtorek 13.10.2020 od godz. 16.00 do 17.00.
4. Dzisiaj, w niedzielę, uroczyste przyjęcie kandydatów na nowych ministrantów (w Bogaczowie oraz Letnicy). Gratuluję Rodzicom i samym chłopcom. Zachęcam rodziców chłopców ze szkoły podstawowej, by przekazali zaproszenie do Liturgicznej Służby Ołtarza jako kandydaci na ministrantów.
5. Dzisiaj XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus” (Cały Twój). Odbywa się zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6. Dzisiaj taca z obecnej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
7. We wtorek 13 października ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie w Koźli. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 19.30, następnie różaniec (I część prowadzą przedstawiciele Żywego Różańca; w tym czasie okazja do spowiedzi świętej), następnie procesja i zakończenie Apelem Jasnogórskim około 21.00. Zapraszam do tego duchowego przygotowania do Odpustu parafialnego.
8. W środę 14 października - Dzień Edukacji. Pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach i wychowawcach.
9. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTU parafialnego będzie w piątek, 16 października, o godz. 18.00 w Koźli. Mszy odpustowej wraz z procesją przewodniczyć będzie ks. kan. Stanisław PODFIGÓRNY, dyrektor diecezjalnej Caritas. O posprzątanie i przygotowanie kościoła proszę rodziców dzieci komunijnych. Zapraszam wszystkich ministrantów, lektorów, seniorów z całej parafii. Dziewczynki zapraszam do sypania kwiatów. W najbliższy piątek, z racji uroczystości, w całej naszej parafii nie obowiązuje post piątkowy.
10. W niedzielę 18 października, św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie o pracownikach Służby Zdrowia.
11. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na działalność misyjną Kościoła.
12. Jeszcze jest okazja, by uczniowie klas 7 SP zgłosili chęć przygotowania się do bierzmowania (w kancelarii parafialnej lub po Mszy św. niedzielnej).
13. W październiku trwa Nabożeństwo Różańcowe, które odprawiamy w dni powszednie w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.00 (w sobotę o godz. 16.00), w niedziele (także w Koźli) bezpośrednio po Eucharystii niedzielnej. W kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju (w Bogaczowie o 17.00, w Lipnie o 18.00, w Wysokiej o 17.00, w Letnicy o 17.30). Nowe chętne osoby do włączenia się do Róż Żywego Różańca mogą zapisywać się w zakrystii.
14. Jest Książka Intencji Mszy świętych na 2021 A.D. Jeszcze można zamawiać msze (jeśli na kartce to proszę wyraźnie i z podaniem numeru telefonu oraz miejscowości gdzie ma być odprawiona). Proszę odebrać z zakrystii kartki z wpisanymi już intencjami.
15. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY (zawsze można założyć przyłbicę). Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
16. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
17. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
18. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,K), prace przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, otwieranie kościoła i dzwonienie na różaniec – p. Zofia Zapotoczna, troska o kościół p. Anna Konwa, troska o dekoracje i szaty – p. Ewa Pietryszak, naprawienie projektora do pieśni – p. Adam Nowacki; STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata Wilk; LETNICA: dary na stół – p. Jan Janowski; LIPNO: dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn. WÓJT GMINA ŚWIDNICA – p. Krzysztof Stefański ufundował do wszystkich kościołów naszej parafii sukienki na cyborium w tabernakulum, a anonimowy darczyńca spoza parafii zakupił 2 nowe alby kapłańskie do kościoła parafialnego.
19. Rozprowadzana będzie prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór jest załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa. Tylko zorganizowane i wytrwałe działania społeczności lokalnej mogą przynieść dobry efekt. Proszę o włączenie się w tę troskę.
20. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
21. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - XXVII Niedziela zwykła w ciągu roku – 04.10.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (11 października) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Dziś po Mszy św. zbiórka do puszki na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej posługi Ojca Świętego (Świętopietrze).
5. W niedzielę 11 października przeżywać będziemy w Polsce XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus” (Cały Twój). Odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6. Taca z przyszłej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
7. W październiku trwa Nabożeństwo Różańcowe, które odprawiamy w dni powszednie w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.00 (w sobotę o godz. 16.00), w niedziele (także w Koźli) bezpośrednio po Eucharystii niedzielnej. W kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju (w Bogaczowie o 17.00, w Lipnie o 18.00, w Wysokiej o 17.00, w Letnicy o 17.15). Nowe chętne osoby do włączenia się do Róż Żywego Różańca mogą zapisywać się w zakrystii.
8. Nauki przed chrztem – 4 wymagane prawem katechezy dla rodziców oraz dla chrzestnych w czwartki o godz. 18.45 w kościele parafialnym. (są 2 razy w roku przez miesiąc – na jesień i na wiosnę – najbliższe 8 października).
9. Biskup Tadeusz Lityński zaprasza diecezjan do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej budowy masztu z flagą narodową w każdej gminie, której mieszkańcy dołączą się do projektu. Celem jest zjednoczenie Polaków pod naszą flagą państwową i uczczenie pamięci Bohaterów Walk o Ojczyznę, a szczególnie Bohaterów Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów online. Zachęcamy, do poparcia naszej gminy. Głosy można oddawać pod adresem www.gov.pl/bialoczerwona  do 11 listopada br.
10. Jest Książka Intencji Mszy świętych na 2021 A.D. Można zamawiać msze (jeśli na kartce to proszę wyraźnie i z podaniem numeru telefonu oraz miejscowości gdzie ma być odprawiona). Najlepiej zamawiać w Biurze parafialnym lub po Mszach w dni powszednie, gdyż w niedziele ks. musi mieć czas na przejechanie pomiędzy poszczególnymi kościołami. Proszę odebrać z zakrystii kartki z wpisanymi już intencjami.
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY (zawsze można założyć przyłbicę). Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
13. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA - grota: Dzięki Bogu i dobrym ludziom, czcicielom Najświętszej Maryi Panny została pobłogosławiona nowa figura Maryi oraz odnowiona grota, z ufundowaną figurką Bernadetki. Szczególne „Bóg zapłać” - podziękowania: Pan Remigiusz Jarczyk – główny inicjator dzieła oraz darczyńca; Pan Henryk Stryjas, Pan Marek Stryjas, Pan Mateusz Matras, Pan Piotr Bajwoluk, Pan Konrad Zapotoczny, Pani Alicja Matras obcinała dekoracyjnie drzewko i Pani Halina Ignaszak- porządek koło ogrodzenia (muru), Pani Teresa Sygut – ofiarowała figurkę św. Bernadety Soubirous. BOG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM OFIARODAWCOM ZA ZŁOŻONĄ OFIARĘ NA FIGURKĘ MATKI BOŻEJ. DZIĘKUJE MOIM DROGIM PARAFIANOM A nagrodę da sam Pan Bóg. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,B), prace przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, prace przy plebanii oraz wymiana linki do dzwonu na wieży – p. Tadeusz Zapotoczny; BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M); KRZEWINY: p. Bogusława Starek – ofiara na ogrzewanie; LETNICA: poprawione oświetlenie w konfesjonale – p. Marek Kamiński oraz 1 ofiara anonimowa; Zakończone zostały działania w celu usunięcia szkody na dachu wieży kościoła w LIPNIE. Modlitwą i ofiarą wspierajmy parafian w Lipnie; sołtys – p. Wiesław Krzesiński – pomoc przy usterce elektrycznej.
15. W najbliższym czasie rozprowadzana będzie prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór będzie załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa. Tylko zorganizowane i wytrwałe działania społeczności lokalnej mogą przynieść dobry efekt. Proszę o włączenie się w tę troskę.
16. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
17. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

* Za tydzień w niedzielę nastąpi uroczyste przyjęcie kandydatów na nowych ministrantów. Zachęcam rodziców chłopców ze szkoły podstawowej by przekazali zaproszenie do przygotowań jako kandydaci.

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

ZAPROSZENIE w październiku na Nabożeństwo Różańcowe

Ogłoszenia duszpasterskie - XXVI Niedziela zwykła w ciągu roku – 27.09.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (4 października) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w środę Msza pogrzebowa o 13.00, w czwartek o 17.30, w sobotę o godz. 13.00 chrzest św.; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30 oraz w środę Msza pogrzebowa o 11.00, w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Dziś po Mszy św. zbiórka do puszki na wsparcie uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji, a w niedzielę 4 października, na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej posługi Ojca Świętego (Świętopietrze).
5. Spotkanie rodziców dzieci z obecnych klasy III SP, przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą (na 2021 A.D.), w BOGACZOWIE w czwartek 1 października o godz. 16.45 w kościele. Na tym spotkaniu nie jest wymagana obecność dzieci.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w tygodniu, w tym czasie (od 1X) Róże Różańcowe prowadzą Różaniec.
7. Odwiedziny chorych będą w najbliższą sobotę w Koźli i okolicach, od godz. 9.00. W rejonie Bogaczowa i Wysokiej – także w sobotę 3 października od 12.00.
8. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych (w Koźli w najbliższą sobotę o 16.00). Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele. Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
9. Spotkanie RODZICÓW i młodzieży z klasy I szkoły średniej (obecna grupa najstarsza do bierzmowania) w kościele dziś bezpośrednio po Eucharystii, a komu ten termin nie pasuje, w środę w kancelarii parafialnej od godz. 19.00.
10. W czwartek 1 października rozpoczęcie Nabożeństwa Różańcowego, które odprawiać będziemy w dni powszednie w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.00 (w sobotę o godz. 16.00), w niedziele (także w Koźli) bezpośrednio po Eucharystii niedzielnej. W kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju, (w Bogaczowie o 17.00, w Lipnie o 18.00, w Wysokiej o 17.00, w Letnicy o 17.15) Nowe chętne osoby do włączenia się do Róż Żywego Różańca mogą zapisywać się w zakrystii.
11. Spotkanie dzieci z klasy III wraz z rodzicami przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą z pobłogosławieniem Różańców w najbliższą niedzielę 4 października w Bogaczowie o godz. 10.00, a w Koźli o 11.45 na Mszy Świętej.
12. Nauki przed chrztem – 4 wymagane prawem katechezy dla rodziców oraz dla chrzestnych w czwartki o godz. 18.45 w kościele parafialnym. (są 2 razy w roku przez miesiąc – na jesień i na wiosnę – najbliższe od 1 do 22 października).
13. Od przyszłej niedzieli będzie Książka Intencji Mszy świętych na 2021 A.D. Będzie można zamawiać msze (jeśli na kartce to proszę wyraźnie i z podaniem numeru telefonu oraz miejscowości gdzie ma być odprawiona). Najlepiej zamawiać w Biurze parafialnym lub po Mszach w dni powszednie, gdyż w niedziele ks. musi mieć czas na przejechanie pomiędzy poszczególnymi kościołami.
14. Zapraszam na tradycyjną Pielgrzymkę Diecezjalną Róż Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, która odbędzie się w pierwszą sobotę października (3.10.).
15. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY (zawsze można założyć przyłbicę). Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
16. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
17. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
18. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,K), wykoszenie trawy przy plebanii – Miłosz Januszewski, prace przy plebanii oraz wymiana linki do dzwonu na wieży – p. Tadeusz Zapotoczny; BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M) STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata Wilk.
19. Zakończyły się prace remontowe w kaplicy NSPJ w Grabowcu. Bóg zapłać Parafianom za inicjatywę, a Panu Bogdanowi Zelem za koordynację.
20. Trwają prace nad renowacją poniemieckiego cmentarza w Lipnie. Bogu niech będą dzięki za troskę i inicjatywę Parafian z Lipna.
21. Trwają działania w celu usunięcia szkody na dachu wieży kościoła w Lipnie. Modlitwą i ofiarą wspierajmy parafian w Lipnie.
22. W najbliższym czasie rozprowadzana będzie prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór będzie załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa. Tylko zorganizowane i wytrwałe działania społeczności lokalnej mogą przynieść dobry efekt. Proszę o włączenie się w tę troskę.
23. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
24. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki
proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - XXV Niedziela zwykła w ciągu roku – 20.09.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (27 września) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej z racji uroczystości tytułu kościoła o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30, w sobotę Eucharystia o godz. 13.00 z chrztem św. oraz o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze oraz KUL, a w niedzielę 27 września, którą obchodzimy jako Dzień Migrantów i Uchodźców, po Mszach św. będzie miała miejsce zbiórka, z której środki zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji, poszkodowanych w wyniku niedawnego pożaru obozu i koczowiska.
5. Spotkanie RODZICÓW wraz z młodzieżą z klasy VII SP, mieszkającą na terenie naszej parafii – na rozpoczęcie przygotowań do bierzmowania w Bogaczowie w czwartek 24.09.br o godz. 17.30, w kościele w Koźli w piątek 25. września o godz. 17.30.
6. Nauki przed chrztem – 4 wymagane prawem katechezy dla rodziców oraz dla chrzestnych w czwartki o godz. 18.45 w kościele parafialnym. (są 2 razy w roku przez miesiąc – na jesień i na wiosnę – najbliższe od 1 do 22 października).
7. Od przyszłej niedzieli będzie Książka Intencji Mszy świętych na 2021 A.D. Będzie można zamawiać msze (jeśli na kartce to proszę wyraźnie i z podaniem numeru telefonu oraz miejscowości gdzie ma być odprawiona). Najlepiej zamawiać w Biurze parafialnym lub po Mszach w dni powszednie, gdyż w niedziele ks. musi mieć czas na przejechanie pomiędzy poszczególnymi kościołami.
8. Już dziś zapraszam na tradycyjną Pielgrzymkę Diecezjalną Róż Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, która odbędzie się w pierwszą sobotę października (3.10.).
9. Przygotowanie dorosłych do bierzmowania rozpocznie się w parafii Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze, w piątek 25 września o 19.15 w kościele. Czas trwania do 20 listopada.
10. Zapraszamy dzieci do świetlicy środowiskowej, działającej przy parafii w Koźli. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00.
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY (zawsze można założyć przyłbicę). Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
13. Kurs Przedmałżeński odbędzie się w parafii pw. św. Józefa w Zielonej Górze. Rozpoczęcie 28 września br. o 19.00 w kościele.
14. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin w dniach 26-27 września. Koszt: 220 zł. od osoby. Cena zawiera przejazd autokarem, posiłki, nocleg i ubezpieczenie. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel. 792 495 788.
15. W związku ze wzrostem zakażeń Covid 19, na terenie naszej diecezji planowana pielgrzymka nauczycieli do Rokitna zostaje odwołana. W sobotę 26 września w Sanktuarium w Rokitnie na Mszy św. o godz, 11.00 Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli ks. Krzysztof Hołowczak, odprawi Mszę św.za wszystkich pracowników oświaty, a na końcu Mszy razem z Panią Kurator Oświaty - Ewą Rawą, zawierzy wszystkie sprawy nauczycielskie Matce Bożej Rokitniańskiej. Zapraszam nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty od duchowej łączności modlitewnej w sobotę 26 września, i do modlitwy za polską szkołę i ustanie pandemii koronawirusa.
16. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
17. BÓG ZAPŁAĆ. p. Edward Jagoda darowizna na cele kultu oraz 1 osoba anonimowa – przelew; KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), prace porządkowe przy plebanii i pogłębienie oczka wodnego (p. Łukasz Gruszczyński), z pozostałej ofiary z I Komunii z 2018 roku, którą złożyli rodzice dzieci pierwszokomunijnych z Koźli, Lipna i Letnicy zakupiony został ozdobny ornat w kolorze białym, a ze środków Rady Kościelnej w Koźli komplet czterech ornatów do kościoła parafialnego; BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M). Przypominam, że specjalnie podaję co zostało dobrego zrobione w parafii, by cieszyć się życzliwymi ludźmi. Osoby, których jeszcze nie stać na życzliwą pomoc, tylko na złośliwe komentowanie i gaszenie entuzjazmu innych, niech zapytają się w sumieniu, kiedy ruszą się z kanapy i zaczną czynić miłość. Są osoby, które się angażują, są które bardziej wspierają finansowo, bo nie mają czasu i swoje obowiązki, niestety są tacy, którzy ani ofiarni, ani pomocni nie są. Warto stosować zasadę – Jeżeli nie umiesz chwalić, zachowaj milczenie.
18. Rozpoczynają się prace remontowe w kaplicy NSPJ w Grabowcu. Bóg zapłać Parafianom za inicjatywę, a Panu Bogdanowi Zelem za koordynację.
19. Trwają działania w celu usunięcia szkody na dachu wieży kościoła w Lipnie. Modlitwą i ofiarą wspierajmy parafian w Lipnie.
20. W najbliższym czasie rozprowadzana będzie prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór będzie załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa. Tylko zorganizowane i wytrwałe działania społeczności lokalnej mogą przynieść dobry efekt. Proszę o włączenie się w tę troskę.
21. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
22. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ZAPROSZENIE na tradycyjną Pielgrzymkę Diecezjalną Róż Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, która odbędzie się w pierwszą sobotę października (3.10.).

Ogłoszenia duszpasterskie - XXIV Niedziela zwykła w ciągu roku – 13.09.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (20 września) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30, w sobotę Eucharystia o godz. 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
5. Taca z dzisiejszej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
6. Zbiórka do puszki na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej odbędzie się dzisiaj (w niedzielę) po Mszy świętej.
7. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież szkolną i wychowawców oraz rozpoczyna się Tydzień Wychowania.
8. Z racji święta Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, proszę zadbajmy o krzyże przydrożne, przy kościołach oraz na cmentarzach.
9. W przyszłą – trzecią niedzielę września, zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze.
10. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VIII SP (obecna grupa młodsza) oraz z klasy I szkoły średniej (obecna grupa starsza) na Eucharystii, w Bogaczowie w czwartek 17.09.br o godz. 17.30, w kościele w Koźli w piątek 18. września o godz. 17.30. W najbliższym czasie ogłoszę spotkania dla kandydatów z klas VII SP.
11. Spotkanie rodziców dzieci z obecnych klasy III SP, przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą (na 2021 A.D.), w Koźli w środę 16. września o godz. 18.15 w kościele. Na tym spotkaniu nie jest wymagana obecność dzieci.
12. Kurs Przedmałżeński odbędzie się w parafii pw. św. Józefa w Zielonej Górze. Rozpoczęcie 28 września br. o 19.00 w kościele.
13. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY (zawsze można założyć przyłbicę). Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
14. 8. PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI. MIĘDZYRZECZ 19 września 2020 – informacje na plakatach, na stronie internetowej, na profilu parafii na Facebooku oraz w rozdawanych folderach. Tego dnia bardzo proszę Panie by wyjątkowo dały swoim mężczyznom wolne od licznych zajęć domowych.
15. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin w dniach 26-27 września. Koszt: 220 zł. od osoby. Cena zawiera przejazd autokarem, posiłki, nocleg i ubezpieczenie. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel. 792 495 788. Zapraszamy małżonków, rodziny i wszystkie osoby chętne.
16. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
17. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – czworo anonimowych darczyńców (D,T,K,B), prace porządkowe przy plebanii i na ogrodzie oraz gruntowny remont garażu (p. Łukasz Gruszczyński), część ofiary, którą złożyli rodzice dzieci pierwszokomunijnych z Koźli, Lipna i Letnicy, przeznaczona została na intencję Mszy świętej komunijnej i na msze w „białym tygodniu”, a pozostała, na kościół - zakupiony został ozdobny ornat ze św. Jadwigą Śląską, a do kościoła w Letnicy stojak na puryfikaterz; BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M), część ofiary, którą złożyli rodzice dzieci pierwszokomunijnych w Bogaczowie, przeznaczona została na intencję Mszy świętej komunijnej i na msze w „białym tygodniu”, a pozostała, na kościół - zakupiona została podstawka pod księgę Ewangeliarza oraz przekazane fundusze do kasy Rady Kościelnej do dalszej dyspozycji; STERKÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (W); LIPNO: korporał i bielizna kielichowa (anonimowy darczyńca). Przypominam, że specjalnie podaję co zostało dobrego zrobione w parafii, by cieszyć się życzliwymi ludźmi. Osoby, których jeszcze nie stać na życzliwą pomoc, tylko na złośliwe komentowanie i gaszenie entuzjazmu innych, niech zapytają się w sumieniu, kiedy ruszą się z kanapy i zaczną czynić miłość. Są osoby, które się angażują, są które bardziej wspierają finansowo, bo nie mają czasu i swoje obowiązki, niestety są tacy, którzy ani ofiarni, ani pomocni nie są. Warto stosować zasadę – Jeżeli nie umiesz chwalić, zachowaj milczenie.
18. Trwają działania w celu usunięcia szkody na dachu wieży kościoła w Lipnie. Modlitwą i ofiarą wspierajmy parafian w Lipnie.
19. W najbliższym czasie rozprowadzana będzie prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór będzie załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa. Tylko zorganizowane i wytrwałe działania społeczności lokalnej mogą przynieść dobry efekt. Proszę o włączenie się w tę troskę.
20. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
21. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

Ogłoszenia duszpasterskie - XXIII Niedziela zwykła w ciągu roku – 06.09.2020 A.D

1. Cała wspólnota parafialna przeżywa radość z I spowiedzi i I Komunii świętej dzieci w Koźli i Bogaczowie (w 3 i 4 grupie). Modlimy się w intencji dzieci i ich rodzin. I SPOWIEDŹ BYŁA W PIĄTEK, A I KOMUNIA ŚWIĘTA DZIŚ W NIEDZIELĘ. Dzieci w ramach „białego tygodnia” zapraszam na Msze święte we wtorek w Letnicy o 17.30, w środę w Koźli o 17.30, w czwartek w Bogaczowie o 17.30 i w sobotę w Lipnie o 17.45.
2. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (13 września) będą w następującym porządku:
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
3. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę o godz. 17.30 i w piątek o godz. 19.30 (z nabożeństwem fatimskim), w sobotę chrzest św. o godz. o 14.30 i w sobotę msza o godz. 16.30.
4. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
5. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz po wakacjach wróciły w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
6. We wtorek 8 września przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na Mszy o godz. 17.30 w Letnicy błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
7. Taca z przyszłej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
8. Zbiórka do puszki na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej odbędzie się w najbliższą niedzielę, niedzielę 13 września br.
9. Zgłoszonych chorych, w drugiej części, planuję (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) odwiedzić w Bogaczowie i okolicach w czwartek 10 września, po Mszy św. (od godz. 18.45)
10. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież szkolną i wychowawców oraz rozpoczyna się Tydzień Wychowania.
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY (zawsze można założyć przyłbicę). Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.
12. 8. PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA I POLSKOŚCI. MIĘDZYRZECZ 19 września 2020 – informacje na plakatach, na stronie internetowej, na profilu parafii na Facebooku oraz w rozdawanych folderach. Tego dnia bardzo proszę Panie by wyjątkowo dały swoim mężczyznom wolne od licznych zajęć domowych.
13. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
14. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa zwraca się za moim pośrednictwem do mieszkańców Bogaczowa, ale rozszerzam ten apel do wszystkich Parafian, O POTRZEBĘ DBANIA O ŚRODOWISKO NATURALNE I PORZĄDEK NA CMENTARZU W BOGACZOWIE (I WSZYSTKICH INNYCH), poprzez ograniczanie zakupu zniczy (zamiast tego zachęcamy, by stosować wkłady wymienne i po prostu zanosić do Boga modlitwę za zmarłego). Prosimy o wyrzucanie śmieci wyłącznie do pojemników poza terenem cmentarza, a najlepiej posegregowanie ich i zabranie do domu. Jako lokalna organizacja społeczna działamy, by zaktywizować środowisko mieszkańców, integrować je i zmotywować do dbania o naturę i świat.
15. SOŁTYS WSI KOŹLA zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców. Zebranie odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali wiejskiej w Koźli. Szczegóły w Internecie i na tablicach.
16. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,K) oraz Czcigodni Jubilaci 65-lecia sakramentu małżeństwa – Pani Julia i Pan Zenon, prace porządkowe przy plebanii – remont drzwi głównych (p. Łukasz Gruszczyński), naprawa kosiarki do koszenia trawy – Miłosz Januszewski, zakup podstawki pod księgę Ewangeliarza do kościoła parafialnego (anonimowy darczyńca); owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich oraz ofiarę na potrzeby duszpasterskie – P. Jolanta i Sebastian Hoder; BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M). Modlitwą i ofiarą wspierajmy także parafian w Lipnie, gdzie podczas wiatrów został uszkodzony dach wieży kościoła.
17. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
18. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.