Pielgrzymka Służby Liturgicznej - 8 maja 2021

Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Wielkanocna – 02.05.2021 A.D. aktualizacja 03.05.2021 z godz. 13.50

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (9 maja 2021) będą w następującym porządku: w Wysokiej o 8.30, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w środę, piątek i w sobotę o godz. 17.30. W sobotę Liturgia chrztu świętego o godz. 13.30.
3. 3 maja, w poniedziałek, Uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski oraz Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja: Msze Święte w naszej parafii, w Bogaczowie o godz. 10.00 i w Koźli o 11.30.
4. Odpust ku czci NMP Królowej Polski w Rokitnie 3 maja 2021 r. Godz. 10.00 Rozpoczęcie w Bazylice. Różaniec oraz konferencje, a o 12.00 Eucharystia pod przew. Księdza Biskupa przy ołtarzu polowym. Zakończenie o 15.00.
5. Odbyło się spotkania z RODZICAMI Kandydatów do sakramentu bierzmowania. SAKREMENT BIERZMOWANIA DLA NASZEJ MŁODZIEŻY BĘDZIE UDZIELONY PRZEZ BISKUPA STEFANA REGMUNTA, WE WTOREK 1 CZERWCA o godz. 17.00 (i 18.30) w kościele NMP Królowej Polski w Świdnicy. Do 15 maja kandydaci dopełniają ustalenia. Polecamy w modlitwie naszą młodzież i ich rodziców. Katechizm A4, jest dostępny pod adresem TUTAJ
6. Cała wspólnota parafialna przygotowuje się do I Spowiedzi i I Komunii św. dzieci oraz rocznicy tych dwóch sakramentów. Modlimy się w intencji dzieci i ich rodzin. BOGACZÓW: Próba z ks. proboszczem we wtorek 11 maja o 16.00 w kościele (pozostałe próby prowadzi Pani katechetka). Pierwsza Spowiedź święta w czwartek 13 maja (na Mszy św. o 17.30 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a następnie I Spowiedź św.). Pierwsza Komunia święta w sobotę 15 maja o godz. 12.00. KOŹLA: Próba z ks. proboszczem we wtorek 11 maja o 18.30 w kościele (pozostałe próby prowadzi osoba wyznaczona). Pierwsza Spowiedź święta w sobotę 15 maja o godz. 16.00 z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Pierwsza Komunia święta w niedzielę 16 maja o godz. 11.15.
7. ROCZNIACA PIERWSZEJ SPOWIEDZI i PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ planowana jest w Bogaczowie i Koźli na niedzielę 5 września (proszę rodziców dzieci rocznicowych o przygotowanie).
8. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
9. Taca z przyszłej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
10. Zapraszam na nabożeństwa majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny. W Koźli po Mszy Świętej (odprawianej o godz. 17.30, w niedziele po Mszy Świętej), w pozostałych wioskach jak w poprzednich latach. (Letnica: majowe nabożeństwo w tygodniu o 17.30, w niedzielę przed Eucharystią; Wysoka – o godz. 18.00; Bogaczów – w tygodniu o 18.00, a w niedzielę po Eucharystii; Lipno: o godz. 18.00).
11. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w tygodniu.
12. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj, w niedzielę (w kościele parafialnym w Koźli, była w sobotę o godz. 17.00). Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja powszechna: Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami
13. CARITAS – pomoc. Jest możliwość wsparcia przez 10 miesięcy seniorów najniżej sytuowanych w naszej parafii. Potrzebne są osoby chętne – wolontariusze, które będą czuwały - jest trochę dokumentacji, ale warto. By otrzymać pomoc, trzeba spełnić m.in. następujące warunki: Ukończony 60. rok życia, dochód dla tej osoby nie może przekraczać 1300 zł netto (lub 1100 zł netto na osoby wspólnie zamieszkujące). Bardzo proszę chętnych do wolontariatu oraz do uzyskania pomocy ze wstępną deklaracją o kontakt z Członkami Rad Kościelnych do jutra, do wieczora. Po zebraniu chętnych Członkowie Rad Kościelnych przekażą informacje do mnie.
14. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-20 min. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl 
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się pod numerem infolinii 22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. Ich tożsamość z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię, na stronie spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych.
15. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA.
16. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
17. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.
18. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
19. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,) oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Koźli, pracochłonna naprawa samochodu, który służy w duszpasterstwie parafii – p. Dariusz Kopciał; BOGACZÓW: inspekcja na wieży kościoła wraz z dokumentacja fotograficzną – p. Jan Muszyński, do sprzątnięcia odkurzaczem przemysłowym na wieży chętnych zaprasza sołtys, p. Michał Starek, który zadeklarował swoją gotowość do pracy – proszę o zgłaszanie się do niego; LETNICA: dary na stół- p. Jan Janowski; ŻARY: pomoc na plebanii – p. Sławomir Wołoszyn;
20. LETNICA: Rada Kościelna informuje: „Bardzo prosimy rodziców dzieci przystępujących do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej o skoszenie trawy w tym tygodniu wokół kościoła i na skarpie.”
21. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
22. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładkiproboszcz

KOŻLA parafia św. Jadwigi Śląskiej (ZASADY SANITARNE - 1 osoba na 15 m2) - 2021-05-01

DYSPENSA na piątek 30 kwietnia 2021 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli

Na podstawie uprawnień, po rozważeniu, w piątek 30 kwietnia 2021, wszystkim Parafianom oraz przebywającym na terenie parafii Koźla (wraz ze wszystkimi podległymi miejscowościami) ze względu na duchowe dobro wiernych, zgodnie z uprawnieniem udzielenia dyspensy przez proboszczów UDZIELAM DYSPENSY od postu piątkowego na podstawie KPK kan. 1245 z zachowaniem norm. Osoba, która skorzysta z powyższej dyspensy powinna wykonać uczynek miłosierdzia wzglądem bliźniego, a w czasie Wielkiego Postu złożyć ofiarę na jałmużnę postną. Udzielenie dyspensy jest przywilejem, a nie obowiązkiem.

Ks. Andrzej Hładki - proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Wielkanocna – 25.04.2021 A.D. aktualizacja 25.04.2021 z godz. 15.35

1. Dzisiaj przypada IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza, szczególny dzień modlitw o powołania i początek Światowego Tygodnia Modlitw o Powołania.
2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (2 maja 2021) będą w następującym porządku: w Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
3. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w poniedziałek o godz. 15.00 Msza pogrzebowa, w środę, piątek i w sobotę o godz. 17.30.
4. Spotkania z RODZICAMI Kandydatów do sakramentu bierzmowania (bez udziału młodzieży) z grup starszych (klasy VIII SP i I szkoły średniej) odbędzie się w środę 28 kwietnia o godz. 18.10 w kościele parafialnym w Koźli (wspólnie dla wszystkich rodziców z grup z Bogaczowa oraz z Koźli i okolic). Proszę, by rodzice przynieśli uzupełnione zeszyty od religii swoich dzieci. Młodzież ma wysyłane informacje w aplikacji PentecostApp. Kandydaci intensywniej przypominają sobie Katechizm (kandydaci otrzymali go w formie papierowej A4, jest też dostępny pod adresem TUTAJ)
5. Cała wspólnota parafialna przygotowuje się do I Spowiedzi i I Komunii św. dzieci oraz rocznicy tych dwóch sakramentów. Modlimy się w intencji dzieci i ich rodzin. Pierwsza Spowiedź święta zaplanowana jest w sobotę 15 maja, a Pierwsza Komunia święta w niedzielę 16 maja (są dwie grupy – 1. w Bogaczowie oraz 2. w Koźli). Terminy rocznicy podam w najbliższym czasie. Proszę rodziców dzieci pierwszokomunijnych z Koźli (bez dzieci) na bardzo ważne spotkanie w środę 28 kwietnia na 16.45 w salce parafialnej. Bogaczów – czwartek 16.50 w szkole
6. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
7. Na podstawie uprawnień, po rozważeniu, w piątek 30 kwietnia 2021, wszystkim Parafianom oraz przebywającym na terenie parafii Koźla (wraz ze wszystkimi podległymi miejscowościami) ze względu na duchowe dobro wiernych, zgodnie z uprawnieniem udzielenia dyspensy przez proboszczów UDZIELAM DYSPENSY od postu piątkowego na podstawie KPK kan. 1245 z zachowaniem norm. Osoba, która skorzysta z powyższej dyspensy powinna wykonać uczynek miłosierdzia wzglądem bliźniego, a w czasie Wielkiego Postu złożyć ofiarę na jałmużnę postną. Udzielenie dyspensy jest przywilejem, a nie obowiązkiem.
8. 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny. W Koźli po Mszy Świętej (odprawianej o godz. 17.30, w niedziele po Mszy Świętej), w pozostałych wioskach jak w poprzednich latach. (Letnica: majowe nabożeństwo w tygodniu o 17.30, w niedzielę przed Eucharystią; Wysoka – o godz. 18.00).
9. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę, za tydzień po Mszach Świętych, w kościele parafialnym w Koźli, w sobotę o godz. 17.00. Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja powszechna: Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami
10. Niedziela 25. kwietnia 2021 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach. Główne modlitwy: Niedziela 25.04.2021 r. o godz. 11.00 - Ołtarz Ojczyzny - przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja w TVP1).
11. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-20 min. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl 
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się pod numerem infolinii 22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. Ich tożsamość z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię, na stronie www.spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych.
12. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA.
13. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
14. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.
15. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
16. RADOŚĆ dla naszej miejscowości i gminy. Pani Teresa SYGUT, sołtys, radna, członek Rady Kościelnej, społecznik i życzliwy Człowiek została nominowana na Osobowość Roku w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Nominacja za: działanie na rzecz mieszkańców gminy i mieszkańców Koźli. Wielkie serce i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
W tym czasie oprócz bieżących spraw lokalnych, parafialnych, oraz naszej wsi, Pani Teresa interpeluje m.in. w sprawie drogi powiatowej 1180F, łączącej Gminę Świdnica z Gminą Nowogród Bobrzański, a ostatnio na temat światłowodu w naszej miejscowości i okolicy (LINK – kliknij w tym miejscu do hiperłącza) oraz w sprawie instalacji paczkomatów w Koźli i Letnicy (LINK – kliknij w tym miejscu do hiperłącza). Powodzenia dla Pani 🙂
LINK do głosowania: GŁOSWANIE kliknij TUTAJ
17. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), zakupiona, solidna drabina (jest podpisana) – umieszczona w kościele, czyszczenie paramentów liturgicznych – p. Remigiusz Jarczyk, oczyszczenie, skrócenie i modelowanie drzewek-krzewów przy kościele parafialnym – p. Alicja Matras oraz pomoc p. Piotr i Anna Konwa, PRACE NA WIEŻY zakończono sprzątanie całej wieży, oraz prowadzone są tam prace odświeżające [M, S, B], nastąpił też kolejny krok w pracach przy kościele parafialnym – miała miejsce konsultacja ze specjalistą i wstępna wycena przy remoncie ZEGARA NA WIEŻY KOŚCIOŁA. Proszę w pozostałych kościołach, by przy pracach, aparatem lub telefonem, wyraźnie zrobić zdjęcia obecnego stanu (oraz po pracach) wszystkich schodów, podłóg, mocowania dzwonów, lin, okien, jeśli są – zegarów i dostarczyć mi nagrane na płycie lub innym nośniku – proszę nie wysyłać MMS itp. gdyż przy przesyle zdjęcia są kompresowane na niższa jakość]; BOGACZÓW: zakupiony pix do olejów świętych – na poczet ofiar, które będą składane przy I Spowiedzi i I Komunii na kościół w Bogaczowie; LETNICA: ofiara na potrzeby parafii – p. Helena Frączak;
18. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
19. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna – 18.04.2021 A.D.

1. Dzisiaj przypada III Niedziela Wielkanocna. Rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Zachęcam by z okazji wydarzeń religijnych obdarowywać dzieci i młodzież księgą Pisma świętego.
2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (25 kwietnia 2021) będą w następującym porządku: w Wysokiej o 8.30, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
3. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w środę, piątek i w sobotę o godz. 17.30.oraz dodatkowo liturgii chrztu świętego o godz. 13.00
4. W najbliższym czasie podam termin spotkania z rodzicami Kandydatów do sakramentu bierzmowania z grup starszych (klasy VIII SP i I szkoły średniej). Obecnie przypominam, by sprawdzać wiadomości na aplikacji PentecostApp, uzupełnić zeszyty z lekcji religii oraz intensywniej przypominać sobie Katechizm (kandydaci otrzymali go w formie papierowej A4, jest też dostępny pod adresem TUTAJ)
5. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
6. W poniedziałek XVI rocznica wyboru Ojca Świętego Benedykta XVI. Dziękujmy w modlitwie za miniony pontyfikat (19.04.2005-28.02.2013).
7. W piątek 23 kwietnia, uroczystość Św. Wojciecha, Bpa i Męcz., Głównego patrona Polski. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
8. W najbliższą sobotę 24 kwietnia rozpocznie się Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Zielonej Górze. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.45 w kaplicy przy kościele pw. Ducha Świętego. Konieczne jest wcześniejsze zapisanie się przez elektroniczny formularz na stronie www.dlarodziny.zg.pl
9. Niedziela 25. kwietnia 2021 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach. Modlitwy odbywać się będą we wszystkich parafiach. Główne modlitwy: Niedziela 25.04.2021 r. o godz. 11.00 - Ołtarz Ojczyzny - przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja w TVP1).
10. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-20 min. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl 
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się pod numerem infolinii 22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. Ich tożsamość z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię, na stronie spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych.
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium. Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii: dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw., obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m, obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa). Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów. Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
13. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. W tym tygodniu pojawił się problem z tygodnikiem Niedziela. W Oświadczeniu Redaktora Aspektów, czytamy m.in.: „W wyniku złego załadunku w Krakowie nasze lokalne firmy kolportujące gazety w Legnicy, Zielonej Górze i w Gorzowie otrzymały niewłaściwe palety z gazetami do rozwiezienia. Jednak pomyłka została zauważona już podczas rozwożenia gazet po parafiach. Chciałem podkreślić, że błąd nie został popełniony przez naszą diecezjalną firmę kurierską, tylko firmę, która zajmuje się dostarczaniem gazet do diecezji.” Bardzo przepraszamy za pomyłkę.
14. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
15. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), prace gospodarcze, remontowe na plebanii – p. Łukasz Gruszczyński oraz 3 panów (Mateusz, Piotr i Mieczysław – przy dachu plebanii, PRACE NA WIEŻY – 2 panów anonimowo (jest jeszcze dużo pracy, więc zachęcam także innych – wieża jest dokładnie sprzątana od góry, następnie zostaną zamontowane siatki zabezpieczające przed ptakami) [M, S]. Proszę w pozostałych kościołach by przy pracach dokładnie aparatem lub telefonem wyraźnie zrobić zdjęcia obecnego stanu (oraz po pracach) wszystkich schodów, podłóg, mocowania dzwonów, lin, okien, jeśli są – zegarów i dostarczyć mi nagrane na płycie lub innym nośniku – proszę nie wysyłać MMS itp. gdyż przy przesyle zdjęcia są kompresowane na niższa jakość]; BOGACZÓW i KRZEWINY: dary na stół i pomoc gdy podupadłem na zdrowiu – anonimowi darczyńcy (M, S); LETNICA: Rada Kościelna podjęła się prowadzeniem na stałe odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św. niedzielną;
16. *Do parafii dostarczono - w ramach rządowego programu koordynowanego na terenie naszej diecezji przez wojewodę lubuskiego - maseczki i inne środki ochrony. Są one dostarczone przez straż pożarną. Ich przeznaczeniem jest darmowa dystrybucja wiernym przychodzącym do świątyni. Proszę, aby nad ich stanem i sprawdzaniem dostępności czuwały Rady Kościele w poszczególnych miejscowościach.
17. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
18. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021 A.D.

1. Dzisiaj w drugą Niedziele Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego przeżywamy Międzynarodowe Święto Caritas. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
2. Odpust zupełny na zwykłych warunkach za udział w jakimkolwiek kościele lub kaplicy w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówienie przed Najświętszym Sakramentem (wystawionym lub w tabernakulum) „Ojcze nasz” i "Wierzę" z dodaniem pobożnego wezwania do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”), zob. WO s. 89-94 (PA tab. n. 116/01/I z 2002 r.). Przypominam, że na terytorium Polski jest codzienna możliwość uzyskania odpustu zupełnego za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem (wystawionym lub w tabernakulum), zob. WO nad. odp. zup. dla Polski, prot. n. 4/02/I, s. 100.
3. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (18 kwietnia 2021) będą w następującym porządku: w Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
4. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
w LETNICY we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w środę, piątek i w sobotę o godz. 17.30.
5. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych po Mszach Świętych, (w kościele parafialnym w Koźli, byłą w sobotę o godz. 17.00). Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja powszechna: Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
6. Dzieci przed I Spowiedzią i I Komunią Świętą mają dziś błogosławione świece na Mszy Świętej w wyznaczonych miejscowościach. (świece do pobłogosławienia przynosi 1 osoba z Rady Organizacyjnej Rodziców. Zapraszam do łączności duchowej, także przez transmisję internetową).
7. Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych: BOGACZÓW – w czwartek 15.04.br po Mszy św. wieczornej około 18.10 w kościele. KOŹLA – piątek 16.04.br o godz. 16.45 w kościele. Obowiązkowo są Rady Organizacyjne Rodziców, pozostali rodzice także są zaproszeni (przychodzimy bez dzieci), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Rodzice osobiście lub przez członków Rady przekazują wydruk ocen z zaliczeniami modlitw z dziennika elektronicznego. Do końca kwietnia do członków Rad proszę dostarczyć uzupełnione Dzienniczki przegotowań do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej.
8. W najbliższym czasie podam termin spotkania z rodzicami Kandydatów do sakramentu bierzmowania z grup starszych (klasy VIII SP i I szkoły średniej).
9. Taca z obecnej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na bieżące potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
10. Dzisiaj zbiórka do puszek na działalność charytatywną Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej - Tydzień Miłosierdzia.
11. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
12. Święto Chrztu Polski. W 2019 r. Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Jest to upamiętnienie chrztu Mieszka I, władcy Polan, który – zgodnie z tradycją – odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. „I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy.” (Przemówienie prezydenta RP, Andrzeja Dudy, wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016). Prosimy na dzień 14 kwietnia br. kościoły i domy parafialne udekorować flagami RP i watykańskimi. Więcej informacji na temat Święta Chrztu Polski na stronie http://swietochrztu.pl 
13. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-20 min. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl 
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się pod numerem infolinii 22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. Ich tożsamość z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię, na stronie spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych.
14. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA.
15. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
16. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
17. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), dary na stół – p. Kazimera Równicka; LETNICA: zakupienie i podarowanie świec do lichtarzy zapalanych przy trumnie zmarłych – p. Jan Janowski;
18. Do parafii dostarczono - w ramach rządowego programu koordynowanego na terenie naszej diecezji przez wojewodę lubuskiego - maseczki i inne środki ochrony. Są one dostarczane przez straż pożarną. Ich przeznaczeniem jest darmowa dystrybucja wiernym przychodzącym do świątyni. Proszę, aby nad ich stanem i sprawdzaniem dostępności czuwały Rady Kościele w poszczególnych miejscowościach.
19. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
20. W związku z czyszczeniem paramentów liturgicznych [czasami przez osoby sprzątające] (m.in. dzwonki, gong, lichtarze pod świece, podstawa pod paschał, krzyże itd.) bardzo proszę nigdy ich nie wycierać wilgotną szmatą. Można ewentualnie wytrzeć je suchą, miękką, czystą ściereczką.
21. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - Zmartwychwstanie Pańskie – 04.04.2021 A.D

1. Osiem pierwszych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Paschy i obchodzi się je, jako Uroczystości Pańskie. Z tej racji w piątek Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (por. KPK 1251).
2. Dzisiejsza taca (II dzień Wielkanocy) przeznaczona na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i uczelni katolickich w naszym kraju.
3. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (11 kwietnia 2021) będą w następującym porządku: w Wysokiej o 8.30, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
4. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
w WYSOKIEJ w czwartek o godz. 13.00 pogrzebowa; w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w piątek i w sobotę (z chrztem św.) o godz. 17.30.
5. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę, za tydzień po Mszach Świętych, w kościele parafialnym w Koźli, w sobotę o godz. 17.00. Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja powszechna: Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
6. Dzieci przed I Spowiedzią i I Komunią Świętą będą miały pobłogosławione świece w niedzielę 11 kwietnia, w Bogaczowie o 10.00 i w Koźli o godz. 11.45 na Mszy Świętej. (Jeżeli zostaną utrzymane obecne ograniczenia sanitarne m.in. co do liczby osób, proszę, aby świece do pobłogosławienia zebrała 1 osoba z Rady Organizacyjnej Rodziców i przyniosła do kościoła. Zapraszam do łączności duchowej, także przez transmisję internetową).
7. Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych planuję w tygodniu po 11 kwietnia w kościele.
8. Taca z przyszłej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na działalność charytatywną Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej - Tydzień Miłosierdzia.
10. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium. Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii: dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw., obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m, obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa). Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów. Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
13. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
14. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), palmy w kościele (p. Ewie), troska o plebanię i kościół (szczególnie: p. Danuta, p. Anna, p. Teresa), przy krzyżach zasadzono kwiaty i zadbano o ich wystrój, wiosenne prace w ogrodzie i przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, ryza papieru ksero – anonimowy darczyńca (S), dary na stół wielkanocny (z Koźli i Bogaczowa); BOGACZÓW: dary na stół – p. Muszyńscy oraz p. Kierszniowska; WYSOKA: przy krzyżach zasadzono kwiaty i zadbano o ich wystrój, podobnie w Sterkowie i Bogaczowie; LETNICA: dary na stół – p. Jan Janowski; LIPNO: dary na stół – p. Marcin Skorupski; SULECHÓW: stała pomoc utrzymania auta – serwis ogumienia p. Krzyżagórscy. Bóg zapłać za wszystkie przejawy wsparcia duchowego, materialnego i finansowego w funkcjonowaniu parafii.
15. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
16. Dziękujemy za przygotowanie kościołów na Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. Dziękujemy za dekoracje, Ołtarz Adoracji, Boży Grób, dekorację kwiatową, za kwiaty i ofiary na kwiaty, przygotowanie liturgii i wszelką pomoc „Bóg zapłać”.
DZIĘKUJĘ W KOŹLI rodzicom młodzieży do bierzmowania za posprzątanie kościoła, za zaangażowanie, przygotowanie Grobu Pańskiego i gotowość pomocy. Także dziękuję za kwiaty p. Izabeli na Wielkanoc i Parafianom za wcześniej składane ofiary.
17. Drodzy Parafianie, wszyscy łączący się z nami przez media społecznościowe - „Jezus zwyciężył, to wykonało się, Szatan pokonany!” – kieruję do Was kapłańskie życzenia: by Zmartwychwstały Jezus wyzwalał nas z lęku i smutku, i otwierał na działanie Ducha Świętego, byśmy żyli w pokoju z nadzieją nieba i przetrwali ten trudny czas oraz wszelkie nieszczęścia, bardziej zjednoczeni. „Alleluja.”

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 28.03.2021 A.D

1. ZACZYNA SIĘ WIELKI TYDZIEŃ A.D. 2021 w dobie pandemii:
- zachęcam wiernych do przybrania krzyży przydrożnych i misyjnych z racji zbliżających się świąt paschalnych
- przypominam o obowiązku zachowania abstynencji i postu ścisłego w Wielki Piątek. Zachęcam, aby w miarę możliwości zachować także post w Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.
- okazja do Spowiedzi Świętej będzie jeszcze w Wielki Piątek wieczorem po liturgii w kościele parafialnym
- proszę wszystkich o włączenie się w adorację Pana Jezusa duchowo w czasie modlitwy w kościele (z zachowaniem limitów i zasad bezpieczeństwa) w ołtarzu adoracji oraz przy Grobie Pańskim oraz w swoich domach
- zachęcam, aby przynieść świece (z osłonkami na wosk) na liturgię Wigilii Paschalnej
- proszę o wypranie szat liturgicznych służby liturgicznej (komże) na święta
- na Wielki Tydzień i Święta Paschalne nie mamy pomocy i mam nadzieję, że uda się zrealizować przedstawione zamierzenia duszpasterskie. Proszę także o modlitwę, o zdrowie w intencji ks. Tomasza, proboszcza ze Świdnicy.
2. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód. Transmisje parafialne będą dostępne na profilu parafii na Facebooku, w miarę możliwości technicznych (niestety bardzo słabo jest z sygnałem Orange i T- Mobile, dlatego rwą się transmisje).
3. Msze Święte oraz nabożeństwa w naszej parafii, w czasie Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych:
w Koźli: w środę (o godz. 17.30), pozostałe dni według planu Triduum.
WIELKI CZWARTEK - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Koźli o 18.00.
WIELKI PIĄTEK - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa, tego dnia obowiązuje post ścisły i abstynencja. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Koźli i Bogaczowie od 15.00 rozpocznie się Drogą Krzyżową, a następnie Koronka do Bożego Miłosierdzia (koordynuje Rada Kościelna z pomocą Róż Żywego Różańca [w czasie każdej godziny w kościele są ustalone między sobą osoby]). Liturgia Męki Pańskiej w Bogaczowie o 17.00, a w Koźli o 19.15. Proszę o udekorowanie wszystkich krzyży przydrożnych.
WIELKA SOBOTA - TRADYCYJNE BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY W WIELKĄ SOBOTĘ JEST ODWOŁANE W CAŁEJ DIECEZJI. Bp Tadeusz Lityński pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Zachęcamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas). Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa uczyniony przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domu do pobłogosławienia. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd jest do pobrania na stronie diecezjalnej www.diecezjazg.pl oraz na mojej stronie: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/274-niedziela-zmartwychwstania-sniadanie-wielkanocne-w-rodzinie-2020-a-d Adoracja Pana Jezusa w Grobie w Koźli i Bogaczowie od 15.00 rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia (podobnie jak dzień wcześniej). Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę wieczorem w Bogaczowie o 17.00, w Koźli o 19.15.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
– Msze święte w Zmartwychwstanie Pańskie 4 kwietnia: w Wysokiej o 8.30; w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45, w Letnicy o 13.15, w Lipnie o 14.30
4. Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (5 kwietnia) – II dzień oktawy: w Lipnie o 8.15; w Bogaczowie o 10.00; w Koźli o 11.45, w Letnicy o 13.15
5. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
6. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii były szczególnym czasem łaski od Boga dla Parafian. Bardzo dziękuję za udział w naukach rekolekcyjnych, skorzystanie z daru Spowiedzi świętej, z namaszczenia chorych i za troskę o księdza rekolekcjonistę, ks. Marcina. Jestem Wam kochani Parafianie wdzięczni za postawę i zaangażowanie.
7. Odwiedziny chorych proszę umawiać indywidualnie (tel.)
8. są jeszcze świece Caritas na stół wielkanocny. Ofiara za świecę to 15 zł.
9. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium. Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii: dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw., obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m, obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa). Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów. Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).
10. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
11. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
12. BÓG ZAPŁAĆ za . KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), uratowanie sytuacji i szybka pomoc w kotłownie (oraz wstępna naprawa) – p. Wiesław Grzywny oraz szybkie wsparcie p. Łukasz Gruszczyński i p. Mieczysław Sygut, 5 nowych puryfikaterzy – anonimowy darczyńca (K), pomoc na plebanii – p. Sławomir Wołoszyn (ŻARY); BOGACZÓW: dary na stół – rodzina anonimowych darczyńców (M); STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata Wilk; WYSOKA: najnowsze wydanie ołtarzowego Mszału Rzymskiego z Dodatkiem oraz nowa puszka komunijna (była tylko 1) – ze środków składanych do Rady Kościelnej; LETNICA: dary na stół – p. Jan Janowski. Bóg zapłać za wszystkie przejawy wsparcia duchowego, materialnego i finansowego w funkcjonowaniu parafii.
13. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
14. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

WYSOKA - nowy ołtarzowy Mszał Rzymski oraz cyborium

Zostało zakupione najnowsze wydanie ołtarzowego Mszału Rzymskiego z Dodatkiem oraz nowa puszka komunijna (była dotąd tylko 1). Zakup ze środków składanych do Rady Kościelnej. Na Święta Paschalne nastąpi pobłogosławienie cyborium. Bóg zapłać moim Parafianom za troskę i wrażliwość na cześć i szacunek względem Boga w Eucharystii.
ks. Andrzej Hładki
proboszcz

KOŻLA parafia św. Jadwigi Śląskiej (przy zasadzie 1 osoba na 20 m2) - 2021-03-27

rekolekcjonista - ks. Marcin Pracuk
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Koźli (2021-03-24)

"Dziękujemy za trud i ofiarowany czas, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, a nade wszystko, za czas szczególnej osobistej refleksji nad życiem i osobą świętego Józefa. (...) Niech Ci błogosławi Jezus Chrystus na Zmartwychwstanie, do którego nas przygotowałeś, a święty Józef niech ma Cię w opiece."
(fragment z podziękowań Pani Teresy Sygut - sołtys Koźli, a zarazem przedstawicielki Rady Kościelnej)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Koźli 2021 A.D.

 

Niedziela 21.03.2021 r.
- godz. 8.30 WYSOKA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 10.00 BOGACZÓW – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 11.30 KOŹLA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 12.30 LIPNO – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 13.00 LETNICA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Poniedziałek 22.03.2021 r.
- godz. 15.45 WYSOKA – Liturgia wielkopostna z nauką rekolekcyjną
- godz. 16.30 BOGACZÓW – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 17.30 LETNICA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 18.30 KOŹLA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
- godz. 19.30 LIPNO – Liturgia wielkopostna z nauką rekolekcyjną
Wtorek 23.03.2021 r.
- godz. 15.45 – 16.15 WYSOKA – Spowiedź Święta
- godz. 16.15 WYSOKA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną (zakończenie)
- godz. 17.15 BOGACZÓW – Liturgia wielkopostna z nauką rekolekcyjną
- godz. 17.45 – 18.15 LIPNO – Spowiedź Święta
- godz. 18.15 LIPNO – Msza Święta z nauką rekolekcyjną (zakończenie)
- godz. 18.30 -19.15 LETNICA – Spowiedź Święta
- godz. 19.15 LETNICA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną (zakończenie)
- godz. 20.15 KOŹLA – Liturgia wielkopostna z nauką rekolekcyjną i APEL
Środa 24.03.2021 r.
- godz. 16.00 – 17.00 BOGACZÓW – Spowiedź Święta
- godz. 17.00 BOGACZÓW – Msza Święta z nauką rekolekcyjną i namaszczeniem chorych (zakończenie)
- godz. 17.30 – 18.30 KOŹLA – Spowiedź Święta
- godz. 18.30 KOŹLA – Msza Święta z nauką rekolekcyjną i namaszczeniem chorych (zakończenie)

 

W miarę możliwości technicznych Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą transmitowane:

NIEDZIELA z Koźli o 11.30 i z Letnicy o 13.00
PONIEDZIAŁEK z Koźli o 18.30
WTOREK z Koźli o 20.15
ŚRODA z Koźli o 18.30

Rekolekcjom przewodniczy ks. Marcin PRACUK

„Jezu ufam Tobie!”

Zapraszam do wspólnej modlitwy, łączności duchowej.


Wasz proboszcz
ks. Andrzej Hładki

Ogłoszenia duszpasterskie - V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021 A.D Aktualizacja - 2021-03-22 godz. 10.10

1. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii rozpoczęły się we wszystkich kościołach. Prowadzi je ks. Marcin PRACUK z Krosna Odrzańskiego. (plan rekolekcji jest podany na tablicy ogłoszeń, przy wyjściu oraz w Internecie). W środę na zakończenie rekolekcji w Bogaczowie i Koźli będzie udzielony sakrament namaszczenia chorych ludzi chorych oraz w podeszłym wieku. Zakończenie rekolekcji w Letnicy, Lipnie i Wysokiej we wtorek. Ofiary z ostatniego dnia rekolekcji w danym kościele będą przeznaczone na posługę duszpasterską kapłana i podziękowanie dla księdza rekolekcjonisty. Bardzo proszę przestrzegać zasad sanitarnych, nie przychodzić chorym, mieć założone maski (kto ich nie będzie miał, musi mieć przy sobie aktualne zaświadczenie od lekarza). Jednakże ze względu na miłość bliźniego, proszę wtedy skorzystać z transmisji internetowej lub telewizyjnej.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
Od poniedziałku do środy według osobnego planu rekolekcji. Msze 25.03 zob. niżej; oraz w Koźli: w piątek o godz. 17.30 i w sobotę o godz. 17.30.
3. W czwartek 25 marca Zwiastowanie Pańskie – uroczystość – Dzień Świętości Życia. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – zachęcamy do podjęcia tej krucjaty. Eucharystia w Bogaczowie o godz. 17.00, w Koźli o godz. 18.30.
4. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (28 marca 2021) będą w następującym porządku: w Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
5. W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - pobłogosławienie palm na wszystkich mszach.
6. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
7. W czasie Wielkiego Postu osoby, które korzystały (np. w piątki) z dyspensy są wezwane do złożenia ofiary JAŁMUZNY WIELKOPOSTNEJ. Można ja składać w kopercie z napisem „Jałmużna wielkopostna” na tacę, bądź w zakrystii. Będzie przekazana do kurii. W tym roku większość z naszych parafian korzysta z dyspensy od udziału we Mszy Świętej niedzielnej.
8. *Podobnie jak w ubiegłym roku Caritas diecezjalna proponuje nam świecę na stół wielkanocny. Bardzo serdecznie proszę o życzliwe potraktowanie tej propozycji, która będzie w części wsparciem na remont i doposażenie Schroniska dla bezdomnych oraz pomocą dla seniorów. Ofiara za świecę to 15 zł. Świece są dostępne w zakrystii.
9. W czasie Wielkiego Postu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz limitów, zapraszam wszystkich na nabożeństwa – Drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Nabożeństw te w kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju prowadzą wcześniej ustalone osoby. Bardzo proszę po Drodze krzyżowej zostawać (gdy jest) na Mszy świętej.
10. * KOŹLA: Gorzkie Żale śpiewane będą bezpośrednio po Mszy świętej niedzielnej (i w tym czasie zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu). Droga krzyżowa w Koźli w piątek o godz. 17.00.
11. * w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej zapraszam:
Piątek V tyg. W. Postu (26.04): w świątyni - wyznaczone osoby
12. * BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta. Gorzkie Żale po Mszy św. niedzielnej.
13. * BOGACZÓW: W okresie Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zwracamy się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu - do puszki wyłożonej w kościele albo w punkcie handlowym w Bogaczowie.
14. * LIPNO: Droga krzyżowa w piątki o godz.18.00, a Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę.
15. * LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o godz.17.30, a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w niedzielę o 12.45.
16. * LETNICA: Rada Kościelna w Letnicy zwraca się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na kwiaty do wystroju ołtarza w kościele w Letnicy na Święta Wielkanocne.
17. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy na jedno kolano lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
18. Katolicka Szkoła Podstawowa ogłasza nabór do klasy pierwszej i oddziału zerówkowego. Wirtualny dzień otwarty już 24 marca o godz. 17.00. Zapraszamy.
19. W Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia obchodzimy dziś, tj. 21 marca, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Pamiętajmy o naszej otwartości i pełnej akceptacji tych osób. Warto też wiedzieć, że trwa proces beatyfikacyjny prof. Jérôme Lejeune’a, wybitnego francuskiego genetyka i odkrywcy przyczyny zespołu Downa czyli trisomii 21. Przypomina dziś o tym Stowarzyszenie TRISO, działające na rzecz pomocy osobom z trisomią 21, ich rodzinom i dzieciom poczętym w łonie matki.
20. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
21. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
22. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), pomoc na plebanii – p. Sławomir Wołoszyn (ŻARY); LIPNO: dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn; BOGACZÓW: ofiary - jako DAR OŁTARZA - złożonej przez dzieci przystępujące w II turze do I Spowiedzi Św. i I Komunii Świętej w ub.r. a także z ofiar składanych przez osoby sprzątające naszą świątynię przy współudziale środków Rady Kościelnej zakupiony został zestaw 4 szt. świec ołtarzowych parafinowych na wkład olejowy, osłon szklanych i lichtarzy. Serdecznie dziękujemy p. Piotrowi Jeż za wykonane prace na rzecz naszego kościoła.; LIETNICA: dary na stół – p. Jan Janowski.
23. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
24. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Katolicka Szkoła Podstawowa ogłasza nabór do klasy pierwszej i oddziału zerówkowego. Wirtualny dzień otwarty już 24 marca o godz. 17.00. 

BOGACZÓW

 z ofiary  - jako DAR OŁTARZA - złożonej przez dzieci przystępujące  w II turze do I Spowiedzi Św. i I Komunii Świętej w ub.r. a także z ofiar składanych przez osoby sprzątające naszą świątynię przy współudziale środków Rady Kościelnej zakupiony został zestaw 4 szt. świec ołtarzowych parafinowych na wkład olejowy, osłon szklanych i lichtarzy. Serdecznie dziękujemy p. Piotrowi Jeż za wykonane prace na rzecz naszego kościoła.

Ogłoszenia duszpasterskie - IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021 A.D aktualizacja 14.03.2021 z godz. 15.30

1. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii rozpoczną się we wszystkich kościołach naszej parafii od najbliższej V Niedzieli Wielkiego Postu, 21 marca. Prowadzić je będzie ks. Marcin PRACUK z Krosna Odrzańskiego, odpowiedzialny za pielgrzymki w naszej diecezji. . Ofiary z ostatniego dnia rekolekcji w danym kościele będą przeznaczone na posługę duszpasterską kapłana i podziękowanie dla księdza rekolekcjonisty. Bardzo proszę przestrzegać zasad sanitarnych, nie przychodzić chorym, mieć założone maski (kto ich nie będzie miał, musi mieć przy sobie aktualne zaświadczenie od lekarza). Jednakże ze względu na miłość bliźniego, proszę wtedy skorzystać z transmisji internetowej lub telewizyjnej.
2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (21 marca 2021) będą w zmienionym, rekolekcyjnym porządku: w Wysokiej o 8.30, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.30, w Lipnie o 12.30 w Letnicy o 13.00.
3. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30, (w sobotę liturgia chrztu św. o 16.15); w KOŹLI: w środę, piątek i sobotę o godz. 17.30.
4. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
5. Taca dzisiejsza (z drugiej niedzieli miesiąca) będzie na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
6. W piątek 19 marca, uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. 19.03 otwarcie Roku Rodziny.
7. W czasie Wielkiego Postu osoby, które korzystały (np. w piątki) z dyspensy są wezwane do złożenia ofiary JAŁMUZNY WIELKOPOSTNEJ. Można ja składać w kopercie z napisem „Jałmużna wielkopostna” na tacę, bądź w zakrystii. Będzie przekazana do kurii. W tym roku większość z naszych parafian korzysta z dyspensy od udziału we Mszy Świętej niedzielnej.
8. Podobnie jak w ubiegłym roku Caritas diecezjalna proponuje nam świecę na stół wielkanocny. Bardzo serdecznie proszę o życzliwe potraktowanie tej propozycji, która będzie w części wsparciem na remont i doposażenie Schroniska dla bezdomnych oraz pomocą dla seniorów. Ofiara za świecę to 15 zł. Świece są dostępne w zakrystii.
9. W czasie Wielkiego Postu, dzieci, młodzież (nie tylko komunijne i przed bierzmowaniem) oraz dorosłych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz limitów, zapraszam na nabożeństwa – Drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Nabożeństw te w kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju prowadzą wcześniej ustalone osoby. Bardzo proszę po Drodze krzyżowej zostawać (gdy jest) na Mszy świętej.
10. * KOŹLA: Gorzkie Żale śpiewane będą bezpośrednio po Mszy świętej niedzielnej (i w tym czasie zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu). Droga krzyżowa w Koźli w piątek o godz. 17.00.
11. * w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej zapraszam:
Piątek IV tyg. W. Postu (19.03): dzieci ze świetlicy
Piątek V tyg. W. Postu (26.04): wyznaczone osoby
12. * BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta. Gorzkie Żale po Mszy św. niedzielnej.
13. * BOGACZÓW: W okresie Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zwracamy się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu - do puszki wyłożonej w kościele albo w punkcie handlowym w Bogaczowie.
14. * LIPNO: Droga krzyżowa w piątki o godz.18.00, a Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę.
15. * LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o godz.17.30, a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w niedzielę o 12.45.
16. * LETNICA: Rada Kościelna w Letnicy zwraca się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na kwiaty do wystroju ołtarza w kościele w Letnicy na Święta Wielkanocne.
17. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy na jedno kolano lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
18. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
19. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
20. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,); LIPNO: dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn; BOGACZÓW: dary na stół – rodzina anonimowych darczyńców (M,); LIETNICA: dary na stół – p. Jan Janowski.
21. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
22. Dzisiaj zastępuje mnie ks. Daniel GEPPERT z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo księdzu Danielowi za pomoc, oraz kapłanom z dekanatu za życzliwość.
23. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - III Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021 A.D aktualizacja 11.03.2021 z godz. 14.30

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (14 marca 2021) będą w następującym porządku: w Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; 
3. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
4. Taca za tydzień (z drugiej niedzieli miesiąca) będzie na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie.
5. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszach Świętych, (w kościele parafialnym w Koźli, była w sobotę). Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
6. Podobnie jak w ubiegłym roku Caritas diecezjalna proponuje nam świecę na stół wielkanocny. Bardzo serdecznie proszę o życzliwe potraktowanie tej propozycji, która będzie w części wsparciem na remont i doposażenie Schroniska dla bezdomnych oraz pomocą dla seniorów. Ofiara za świecę to 15 zł. Świece są już dostępne w zakrystii.
7. W czasie Wielkiego Postu, dzieci, młodzież (nie tylko komunijne i przed bierzmowaniem) oraz dorosłych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz limitów, zapraszam na nabożeństwa – Drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Nabożeństw te w kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju prowadzą wcześniej ustalone osoby. Bardzo proszę po Drodze krzyżowej zostawać (gdy jest) na Mszy świętej.
8. * KOŹLA: Gorzkie Żale śpiewane będą bezpośrednio po Mszy świętej niedzielnej (i w tym czasie zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu). Droga krzyżowa w Koźli w piątek o godz. 17.00.
9. * BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta. Gorzkie Żale po Mszy św. niedzielnej.
10. * BOGACZÓW: Rozpoczął się okres Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zwracamy się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu - do puszki wyłożonej w kościele albo w punkcie handlowym w Bogaczowie.
11. * LIPNO: Droga krzyżowa w piątki o godz.18.00, a Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę.
12. * LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o godz.17.30, a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w niedzielę o 12.45.
13. * LETNICA: Rada Kościelna w Letnicy zwraca się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na kwiaty do wystroju ołtarza w kościele w Letnicy na Święta Wielkanocne.
14. * w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej zapraszam:
Piątek III tyg. W. Postu (12.03): dzieci komunijne
Piątek IV tyg. W. Postu (19.03): dzieci ze świetlicy
Piątek V tyg. W. Postu (26.04): ulicami parafii (jeśli będzie możliwość) – wyznaczone osoby
15. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy na jedno kolano lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
16. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
17. Katecheza przygotowująca dorosłych do sakramentu bierzmowania rozpoczęła się w parafii pw. MB Nieustającej pomocy na Jędrzychowie w czwartek 4 marca o godz. 18:30 w kościele.
18. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
19. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,) oraz p. Kazimiera Równicka, p. Jan Januszewski – ofiarowane środki do dezynfekcji (OSP), wymiana całej liny i mocowania do głównego dzwonu na wieży oraz wstępna dokumentacja fotograficzna – p. Łukasz Gruszczyński i p. Mieczysław Sygut (pieniądze na materiał ze środków Rady)*; LIPNO: przedłużacz elektr. do kościoła – p. Urszula Świtała; WSZYSTKIE KOŚCIOŁY: niedługo przedstawię PLAN prac gospodarczych w parafii. Pierwszym krokiem (rozpoczął się już w Koźli) jest dokumentacja fotograficzna oraz montaż siatek ochronnych przed ptakami na oknach wieży w kościołach. Później usuniecie obornika i pozostałości z pobytu ptaków na wieży (jeśli tego nie zrobimy silne związki organiczne wraz z wilgocią będą dalej niszczyły wieże i schody.
20. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
21. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii planuję, że rozpoczną się od V Niedzieli Wielkiego Postu – czyli od 21 marca. Prowadzić je będzie ks. Marcin PRACUK z Krosna Odrzańskiego, odpowiedzialny za pielgrzymki w naszej diecezji.
22. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz


* co jakiś czas był wymieniany w Koźli ostatni (około 5 m) odcinek trzyelementowej liny. Najczęściej przecierał się ostatni. Proszę by osoby dzwoniące [szczególnie sporadycznie np. na procesjach i pogrzebach] zwróciły uwagę by dzwonić tak by lina była w pionie, a nie pod kątem, bo inaczej będzie się przecierała przy przechodzeniu przez rurki w stropie [uwaga ta dotyczy wszystkich kościołów]

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W CZASIE PANDEMII

I. Rekolekcje diecezjalne
Na antenie TVP Gorzów Wielkopolski transmitowane będą rekolekcje wielkopostne, które w dniach 7-10 marca w gorzowskiej katedrze poprowadzi ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Transmisje Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi:

niedziela, 7.03, godz. 10.30,
poniedziałek – środa, 8-10.03, godz. 19.00
II. Rekolekcje ogólnopolskie

Redakcja Audycji Katolickich przygotowuje rekolekcje wielkopostne dla trzech grup: dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach.

Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
Trzy spotkania rekolekcyjne utrzymane będą w stylistyce programu „Ziarno”. Przy pomocy doświadczeń naukowych dzieci zostaną zachęcone do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
Cykl trzech spotkań opartych na czytaniach z Pisma Świętego poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban”.
Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3
Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Trzy spotkania rekolekcyjne poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Rekolekcje będą również dostępne na VOD oraz w mediach społecznościowych:

Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/ 
Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/ 
Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/ 

Ogłoszenia duszpasterskie - II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021 A.D

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (7 marca 2021) będą w następującym porządku: w Wysokiej o 8.30, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w środę oraz w piątek i sobotę o godz. 17.30.
3. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
4. Dzisiaj zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy „Ad Gentes”.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w tygodniu, a w piątek w czasie Drogi Krzyżowej.
6. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę, za tydzień po Mszach Świętych, w kościele parafialnym w Koźli, w sobotę o godz. 17.00. Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
7. W czasie Wielkiego Postu, dzieci, młodzież (nie tylko komunijne i przed bierzmowaniem) oraz dorosłych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz limitów, zapraszam na nabożeństwa – Drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Nabożeństw te w kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju prowadzą wcześniej ustalone osoby. Bardzo proszę po Drodze krzyżowej zostawać (gdy jest) na Mszy świętej.
8. * KOŹLA: Gorzkie Żale śpiewane będą bezpośrednio po Mszy świętej niedzielnej (i w tym czasie zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu). Droga krzyżowa w Koźli w piątek o godz. 17.00.
9. * BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta. Gorzkie Żale po Mszy św. niedzielnej.
10. * BOGACZÓW: Rozpoczął się okres Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zwracamy się z prośbą do wiernych o składanie ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu - do puszki wyłożonej w kościele albo w punkcie handlowym w Bogaczowie.
11. * LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o godz.17.30, a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w niedzielę o 12.45.
12. * w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej zapraszam:
Piątek II tyg. W. Postu (05.03): kandydaci do bierzmowania z grupy starszej
Piątek III tyg. W. Postu (12.03): dzieci komunijne
Piątek IV tyg. W. Postu (19.03): dzieci ze świetlicy
Piątek V tyg. W. Postu (26.04): ulicami parafii (jeśli będzie możliwość) – wyznaczone osoby
13. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
14. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
15. CARITAS diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zachęca do akcji 1 % podatku a 100 % serca. Szczegóły są na plakatach i w Internecie. JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer KRS naszej Caritas to: 226818.
16. W naszej parafii rozniesione zostały koperty z prośbą o ofiary na UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW. Kto nie otrzymał, może kopertę wziąć z zakrystii. Bóg zapłać za ofiarność. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić)
17. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), ofiara na aktualne potrzeby kościoła - p. Artur Surynt; BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M,), anonimowy darczyńca – ofiara na aktualne potrzeby kościoła (P), zostało zamontowane zewnętrzne oświetlenie LED na zakrystii. Serdecznie dziękujemy Panu Mieczysławowi Korczyńskiemu za udział w pracach instalacyjnych. LIPNO: dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn.
18. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
19. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii rozpoczną się od V Niedzieli Wielkiego Postu – czyli od 21 marca. Prowadzić je będzie ks. Marcin PRACUK z Krosna Odrzańskiego, odpowiedzialny za pielgrzymki w naszej diecezji.
20. Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji rekolekcjonisty i o owoce rekolekcji. Także do modlitwy za spowiedników, ojców duchownych oraz o łaskę stałego spowiednika.
21. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie - I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021 A.D

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (28 lutego 2021) będą w następującym porządku: w Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:
W BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30 intencja wolna; KOŹLI: w środę oraz w piątek i sobotę o godz. 17.30 (w piątek i sobotę - intencja wolna).
3. W naszej parafii roznoszone są koperty z prośbą o ofiary na UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW. Kto nie otrzymał, może kopertę wziąć z zakrystii. Bóg zapłać za ofiarność.
4. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie.
5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy „Ad Gentes”.
6. W czasie Wielkiego Postu, dzieci, młodzież (nie tylko komunijne i przed bierzmowaniem) oraz dorosłych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz limitów, zapraszam na nabożeństwa – Drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Nabożeństw te w kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju prowadzą wcześniej ustalone osoby. Bardzo proszę po Drodze krzyżowej zostawać (gdy jest) na Mszy świętej.
7. * KOŹLA: Gorzkie Żale śpiewane będą bezpośrednio po Mszy świętej niedzielnej (i w tym czasie zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu). Droga krzyżowa w Koźli w piątek o godz. 17.00.
8. * BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta.
9. * LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o godz.17.30, a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w niedzielę o 12.45.
10. * w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej zapraszam:
Piątek I tyg. W. Postu (26.02): Radę Kościelną
Piątek II tyg. W. Postu (05.03): kandydaci do bierzmowania z grupy starszej
Piątek III tyg. W. Postu (12.03): dzieci komunijne
Piątek IV tyg. W. Postu (19.03): dzieci ze świetlicy
Piątek V tyg. W. Postu (26.04): ulicami parafii (jeśli będzie możliwość) – wyznaczone osoby
11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa spożywamy w obecności kapłana.
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku.
13. CARITAS diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zachęca do akcji 1 % podatku a 100 % serca. Szczegóły są na plakatach i w Internecie. JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer KRS naszej Caritas to: 226818.
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), prace gospodarcze przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, częściowa wymiana zabezpieczeń elektrycznych i nowa lampa w prezbiterium w kościele – wykon. p. Grzegorz, ufundował anonimowy ofiarodawca (T); LIPNO: dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn, WYSOKA: wyczyszczenie rynien wokół kościoła oraz wymiana pękniętych dachówek – p. Stanisław i p. Maciej Kaziów.  
15. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; między innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
16. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.