2022-10-17 KOŹLA - spotkanie UKCHS UKCHS Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska 

Po braterskim posiłku księży z różnych stron naszej diecezji, były Nieszpory, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja ks. Romana Litwińczuka, spotkania w małych grupach dzielenia oraz podsumowanie.
Wszystko na większą chwałę Bogu i dla dobra ludzi (świeckich i duchownych).

Słowo ks. Franciszka Blachnickiego
Z charyzmatu spotkania „rodzi się” charyzmat diakonii, czyli służby. I znów możemy z perspektywy kilku lat popatrzeć na to, jak kolejno z oazy jako źródła wywodzą się różne diakonie. (…) wszystkie diakonie są ukierunkowane na parafię, na Kościół lokalny. Diakonie są przy tym pomiędzy sobą powiązane w pewien system. Zadania poszczególnych diakonii można ułożyć w kolejności, która odpowiada określonym etapom wzrostu życia chrześcijańskiego we wspólnotach. Sprawa kolejności diakonii nie jest więc rzeczą przypadkową: 1) diakonia wyzwolenia, 2) diakonia ewangelizacji, 3) diakonia deuterokatechumenatu, 4) diakonia liturgii, 5) diakonia Domowego Kościoła, 6) diakonia modlitwy, 7) diakonia wspólnoty lokalnej. (…) charyzmat diakonii na rzecz wspólnot lokalnych, który jest nam dany i zadany, jest pewną pomocą dla parafii w celu ratowania jej istnienia oraz wprowadzenia jej na drogę skutecznej odnowy w duchu Soboru. … Konieczne jest wypracowanie metody i wypróbowanie jej w doświadczeniu, przygotowanie środków, opracowanie pomocy, uformowanie ludzi, którzy będą mogli ją stosować.

(Ks. Fr. Blachnicki, Referat wygłoszony na IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej 4 III 1979 r., [w] Charyzmat i wierność, Kraków 2010, s. 93-109)


Foto.: Teresa Sygut

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.