ver. 2 (skrót)

Jednym z głównych powodów kryzysów Kościoła, jest kryzys świadomości chrzcielnej. Kryzys świadomości chrztu i zaniedbanie pogłębiania życia łaską chrztu świętego, prowadzi do degradacji i zaniku żywej wiary. (A.H.)

Historii katechumenatu (przygotowującego głównie dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu świętego, bierzmowania oraz Eucharystii) i jego istoty, w tym miejscu, obecnie, nie będę przytaczał. Zasygnalizuję tylko wskazania soborowe, decyzję Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego powołującego Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny, w 2019 roku, w naszej diecezji oraz postaram się uświadomić główne treści księgi OCWD.
Sobór Watykański II (1962-1965) w Konstytucji o liturgii świętej (Sacrosanctum Concilium) w numerze 64 nakazuje:
„Należy przywrócić wielostopniowy katechumenat dorosłych, pozostawiając wprowadzenie go w życie uznaniu ordynariusza miejsca. Dzięki temu czas katechumenatu, przeznaczony na odpowiednią formację kandydatów, będzie mógł być uświęcony przez obrzędy liturgiczne celebrowane w kolejnych odstępach czasu.”
Soborowe wezwanie do przywrócenia wielostopniowego katechumenatu dorosłych (KL 64), jasno wybrzmiewa w kolejnym dokumencie: „Katechumeni powinni więc być właściwie wtajemniczani w misterium zbawienia, praktykowanie obyczajów ewangelicznych i świętych obrzędów celebrowanych w następujących po sobie okresach, a także wprowadzani w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego” (Dekret o misyjnej działalności Kościoła – DM 14). Tej „inicjatywie Ojców Soboru wychodzą naprzeciw Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Stanowią one najbardziej szczegółowy i wyczerpujący dokument w sprawie katechumenalnego wtajemniczenia”. (Secundino MOVILLA. Od katechumenatu do wspólnoty. Warszawa 1990 s. 25).

DIECEZJALNY OŚRODEK KATECHUMENALNY ROZPOCZYNA KOLEJNY CYKL PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
Ośrodek przyjmuje zgłoszenia kandydatów do chrztu od księży proboszczów lub wyznaczonych przez nich wikariuszy do 29 kwietnia 2023 r. osobiście w Kurii Diecezjalnej (po wcześniejszym umówieniu) lub telefonicznie: 796 071 559.
Zgodnie z postanowieniami diecezjalnej Instrukcji dotyczącej przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z 15 sierpnia 2019 r., osoby nieochrzczone – po ukończeniu 18 roku życia – jeśli wyznają wiarę i pragną przyjąć sakramenty chrztu świętego, bierzmowania i Komunii św. powinny zgłosić się do proboszcza właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Na tym etapie zadaniem proboszcza jest rozeznanie duszpasterskie motywów przyjęcia sakramentów, poznanie sytuacji życiowej, omówienie decyzji wiary kandydata do chrztu oraz zebranie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, (zob. Pismo Okólne 1/2023 n.17. s. 8).

ks. Andrzej Hładki
Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego
(Szczawno – Zdrój, 12.02.2023)

Grafika: ks. Piotr Bortnik

Link do całości artykułu: https://kartkazliturgii.pl/aktualnosci/508-diecezjalny-osrodek-katechumenalny-diecezja-zielonogorsko-gorzowska
Link do strony diecezjalnej: https://diecezjazg.pl/katechumenatdoroslych/ 

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.