Ogłoszenia duszpasterskie XXXIV Niedziela zwykła w ciągu roku – 22.11.2020 A.D - Ostatnia niedziela zwykła - JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (urocz.)

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (29 listopada) będą w następującym porządku: 
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: w KOŹLI: w sobotę Eucharystia o 16.30.
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (23.11 – 27.11.2020) NIE BĘDZIE EUCHARYSTII W KOŚCIOŁACH WEDŁUG PLANU 
3. W TYM TYGODNIU KANCELARIA PARAFIALNA NIE BĘDZIE CZYNNA. W pilnych sprawach wezwania do chorych, czy spraw z pogrzebem, proszę kontaktować się z Proboszczem w Świdnicy, ks. Tomaszem Filiczkowskim tel. 601723493
4. Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia Niedziela roku liturgicznego – Święto Patronalne Zielonogórsko – Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie - Paradyżu. Taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.
5. Dzisiaj Odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami) udziela się wiernemu, który w uroczystość Chrystusa Króla odmówi publicznie akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi „O, Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.” (por. WO nad. 2). Stałe warunki, które trzeba zawsze wypełnić: spowiedź święta, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego.
6. Dzisiaj przypada święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – I Niedziela Adwentu.
8. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ. 
W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. 
9. Normy sanitarne podczas pogrzebu: Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października br. nie ma zakazu wnoszenia trumny do wnętrza kościoła podczas ceremonii pogrzebowej. Natomiast otwieranie trumny i dotykanie zwłok jest niedozwolone. (www.gis.gov.pl ).
10. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
11. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
12. INFORMACJA dla rodziców dzieci z klasy III przed Pierwszą Spowiedzią Świętą i Pierwszą Komunią Świętą oraz dla młodzieży i rodziców młodzieży przygotowującej się od sakramentu bierzmowania: Jest udzielona dyspensa. Na razie proszę by dzieci i młodzież przy obecnych obostrzeniach (co najmniej do końca listopada) lepiej by byli z Rodzicami w domu i łączyli się w rodzinie: czy to przy pomocy transmisji TV, radiowej, internetowej lub odmawiając Różaniec i dodatkowo czytanie Ewangelii z Rozważaniem - chociażby z tej strony: https://kartkazliturgii.pl/artykuly/rozwazania  
13. ROKITNO: na stronie WWW (http://rokitno.org ) znajduje się link do transmisji wydarzeń, które mają miejsce w bazylice rokitniańskiej. Kamera pozostaje włączona przez całą dobę.
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T), anonimowy darczyńca troska o kwiaty przy plebanii; BOGACZÓW: dary na stół – p. Tadeusz Cichowicz, dar serca – p. Maria Moczkodan. Koźla i Lipno – 2 ofiary na naprawę ogrzewania – osobna lista
15. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
16. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki – proboszcz

 

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.