Ogłoszenia duszpasterskie - XXIX Niedziela zwykła w ciągu roku – 18.10.2020 A.D

1. Msze święte w całej naszej parafii, w najbliższą niedzielę (25 października) będą w następującym porządku: 
w Lipnie (w sobotę wieczorem z niedzieli) o godz. 17.45; w Wysokiej o godz. 8.30; w Bogaczowie o godz. 10.00; w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 13.15 uroczystość tytułu kościoła.
2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: 
LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w BOGACZOWIE: w czwartek o 17.30; w KOŹLI: w środę i piątek o godz. 17.30 oraz w sobotę Eucharystia o 16.30.
3. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę od godz. 19.00 do 20.00.
4. Dzisiaj, w niedzielę 18 października, św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie o pracownikach Służby Zdrowia. (komunikat Bpa)
5. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny - taca przeznaczona na działalność misyjną Kościoła.
6. Zbliża się koniec terminu dostarczania DEKLARACJI od kandydatów do bierzmowania z kl. VII. Bardzo proszę o dostarczenie zaległych deklaracji; po wyznaczonym terminie zapisy będą w przyszłym roku.
7. W październiku trwa Nabożeństwo Różańcowe, które odprawiamy w dni powszednie w kościele parafialnym w Koźli o godz. 17.00 (w sobotę o godz. 16.00), w niedziele (także w Koźli) bezpośrednio po Eucharystii niedzielnej. W kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju (w Bogaczowie o 17.00, w Lipnie o 18.00, w Wysokiej o 17.00, w Letnicy o 17.30). Nowe chętne osoby do włączenia się do Róż Żywego Różańca mogą zapisywać się w zakrystii.
8. Zbliża się miesiąc listopad. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych. W kościele wyłożone są kartki na Wypominki. Proszę nie zabierać ze sobą kilku kartek (na zapas na przyszły rok) i wypełniać je czytelnie – imiona proszę podawać w mianowniku, a nazwiska wypisywać dużymi literami. PISZEMY MIEJSCOWOŚĆ gdzie mają być czytane Wypominki. Ofiarę składamy jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za dusze, które są w ręku Boga”
9. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy wiernych do duchowego przygotowania się do uroczystości i porządkowania cmentarza oraz grobów. Przypominamy o godnym zachowaniu się w miejscach spoczynku zmarłych.
10. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia swego i bliźniego. ZOSTAŁY ZAOSTRZONE przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ. W strefie „żółtej” może być 1 osoba na 4 m2, a w strefie „czerwonej” 1 osoba na 7 m2. Wszyscy szafarze Komunii świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. 
11. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/  i na profilu parafii na Facebooku.
12. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł).
13. PODZIĘKOWANIA PO ODPUŚCIE PARAFILANYM:
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki –w piątek 16 października 2020 o godz. 18.00 uczestniczyliśmy w Uroczystości tytułu kościoła własnego (popularnie nazywanej Odpustem parafialnym ONRLK 59), wraz z procesją eucharystyczną, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Stanisław PODFIGÓRNY, Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Mieliśmy możliwość zyskać łaskę odpustu zupełnego (WO 33, 5a). 
Cieszę się, że z wykorzystanej okazji do spowiedzi świętej i komunii świętej, DZIĘKUJĘ MOIM DROGIM PARAFIANOM za to, że tworzymy razem wspólnotę. Za przybycie, z Koźli, ale także z Letnicy, Lipna, Grabowca, Bogaczowa i pozostałych miejscowości (nie chciałbym nikogo pominąć, a za bardzo się nie rozglądałem ;-), dziękuję Wam za zaangażowany udział, modlitwę i śpiew. 
Ze wzglądu na sytuację epidemiczną w kraju nie planowaliśmy spotkania wszystkich kapłanów z dekanatu, ale dziękuję dziekanowi. ks. kan. Zygmuntowi Zimnawoda za słowa wsparcia i zapewnienie o modlitwie – niestety nie mógł być z nami. By rzeczywiście wszyscy mogli skorzystać z łaski odpustu, jestem wdzięczny za posługę w konfesjonale księdzu proboszczowi Tomaszowi Filiczkowskiemu ze Świdnicy. Cieszę się, że był ks. proboszcz, kan. Adrian Put z Zielonej Góry. W ostatniej chwili ze względów zdrowotnych odwołał przyjazd ks. kan. Antoni Łatka - pozdrawia
Pani Elżbiecie Danielak grającej na organach, wraz z Panem Hubertem Jarczyk, którzy nas pobudzali i prowadzili w modlitwie; Panom dzwoniącym dzwonami, posługującym w liturgii, Panu Adamowi, rodzicom i kandydatom do bierzmowania za przygotowanie kościoła, Pani Ewie Pietryszak za wszystkie dekoracje, Pani Danucie Smogór za twórczą pracę w kuchni i przygotowanie posiłku oraz Pani Teresie Sygut i Państwu Jolancie i Sebastianowi Hoder za dary na stół, Panu Remigiuszowi Jarczyk za troskę o paramenty liturgiczne i posługę, tym Paniom, które odpowiedziały na apel i upiekły ciasto, Paniom za niesienie feretronów, dzieciom i młodzieży. Pani Annie Konwa za modlitwę powszechną i posługę w zakrystii oraz zdjęcia. Bardzo się cieszę liczną obecnością dzieci, a szczególnie podkreślam udział dziewczynek sypiących kwiatki przed Panem Jezusem. Te nasze kochane dzieci wraz z Panią Barbarą Januszewską kilka razy w tygodniu przychodzą i pięknie prowadzą różaniec w kościele. Kilkunastu ministrantów w dzień powszedni na odpuście, to radość i nadzieja. Mam nadzieję, że wśród nich jest także przyszły mój następca – dlatego modlimy się z ufnością o powołania kapłańskie z naszej parafii, dla Kościoła. Nie chcę nikogo pominąć w podziękowaniach, ale one są tylko ułomną próbą powiedzenia, wdzięczności Bogu i ludziom, a tak jak się spotkaliśmy na liturgii w naszym kościele, obyśmy wszyscy spotkali się na niebieskiej liturgii. Foto: p. Anna Konwa i Olaf Równicki
14. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (D,T,H,), prace przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, Remigiusz Jarczyk (paramenty), troska o kwiaty przy plebanii- p. Barbara Januszewska; p. Anna Konwa i Teresa Sygut z rodzinami – składanie i pakowanie listów nt. ogrzewania i drogi powiatowej BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy darczyńca (M); 
15. Rozprowadzane zostały: prośba o pomoc w naprawie ogrzewania na plebanii oraz apel o pisanie petycji (wzór jest załączony) w sprawie zajęcia się od kilkudziesięciu lat zaniedbaną drogą powiatową z Koźli do Bogaczowa (droga nr F1180). Bóg zapłać za odzew i zaangażowanie.
16. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, łaskawości Boga.
17. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała.

ks. Andrzej Hładki 

proboszcz


Komunikat w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia


Drodzy Diecezjanie,
Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

w dzisiejszą niedzielę, w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii koronawirusa wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.
Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Nasza strona zapisuje pliki cookies na twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.